Minilex - Lakipuhelin

Päävuokralainen alivuokrasuhteessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokrasuhdetta, jossa vuokralainen luovuttaa osan vuokraamastaan tai muu kuin vuokralainen luovuttaa osan hallitsemastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vastiketta vastaan, kutsutaan alivuokrasuhteeksi. Alivuokrasuhteen osapuolia ovat niin sanottu päävuokralainen eli alivuokranantaja, sekä alivuokralainen. Alivuokrasuhde voi näin ollen syntyä esimerkiksi kun vuokra-asunnossa asuva haluaa vuokrata edelleen yhden asunnossa olevista huoneista. Alivuokralaisen ja alivuokranantajan oman vuokranantajan välille ei synny minkäänlaista suhdetta, vaan alivuokrasopimus solmitaan ainoastaan alivuokranantajan ja alivuokralaisen välillä. Alivuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan alivuokralaiselleen, mihin alivuokranantajan vuokraoikeus tai muu oikeus käyttää huoneistoa ja oikeus antaa osa huoneistosta vuokralle perustuu, käytännössä siis esimerkiksi oman vuokrasopimuksensa.

Alivuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista samana ajankohtana kuin alivuokranantajan oma vuokraoikeus tai muu oikeus käyttää huoneistoa. Alivuokranantajan on viivytyksettä ilmoitettava alivuokralaiselle, milloin alivuokranantajan vuokraoikeus tai muu oikeus käyttää huoneistoa ja alivuokrasuhde päättyvät. Jos alivuokranantaja laiminlyö ilmoituksen, alivuokralaisella on oikeus saada alivuokranantajalta kohtuullinen korvaus muuttokustannuksista, jollei alivuokranantaja voi näyttää, että alivuokralainen muutoin tiesi alivuokranantajan oikeuden päättymisestä.

Mikäli alivuokranantaja haluaa irtisanoa alivuokrasopimuksen, hänen on annettava kirjallinen irtisanomisilmoitus todisteellisesti alivuokralaiselleen. Alivuokrasuhteen irtisanomisaika alkaa kulua ilmoituksen antamisesta. Alivuokranantajan irtisanoessa alivuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos alivuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, ja muussa tapauksessa yksi kuukausi. Jos alivuokrasopimuksessa kuitenkin on sovittu vuokrasuhteen päättyvän tiettynä ajankohtana ilman irtisanomista, tätä on noudatettava. Jos alivuokranantaja on ilman alivuokrasuhteessa hyväksyttäväksi katsottavaa syytä irtisanonut alivuokrasopimuksen, alivuokralaisella on oikeus saada alivuokranantajalta kohtuullinen korvaus muuttokustannuksista ja uuden vuokra-asunnon hankkimisesta aiheutuneista kuluista sekä enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä hyvityksenä huoneiston vaihtamisen aiheuttamasta haitasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa