Minilex - Lakipuhelin

Alivuokralainen ilman sopimusta

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Alivuokrasuhde syntyy joko päävuokralaisen luovuttaessa toisen käyttöön osan vuokraamastaan huoneistosta, tai muun kuin vuokralaisen, asunnon omistajan, luovuttaessa toisen käytettäväksi osan hallitsemastaan huoneistosta. Luovutus tapahtuu vastiketta, tavallisimmin rahaa, vastaan. Toisin kuin jälleenvuokrauksessa, jossa asunnon ensimmäisenä vuokrannut päävuokralainen vuokraa asunnon kokonaisuudessaan edelleen, alivuokrasuhteessa päävuokralainen, jota kutsutaan myös alivuokranantajaksi, ja alivuokralainen käyttävät asuntoa yhdessä. Alivuokrasopimukseen sovelletaan lakia asuinhuoneiston vuokrauksesta, ja lain mukaan tietyissä tapauksissa alivuokrasuhteen perustaminen on mahdollista myös ilman vuokranantajan suostumusta asunnon alivuokraukseen. Alivuokrasuhteesta on kuitenkin tehtävä kirjallinen sopimus.

Vuokralainen saa alivuokrata osan asunnosta ilman vuokranantajan lupaa. Mikäli siitä ei aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa tai häiriötä, vuokralainen voi käyttää huoneistoa yhteisesti joko lähisukulaisensa, tai puolisonsa lähisukulaisen kanssa. Tällainen tilanne on mahdollinen myös, jos toisen käyttöön luovutettava osa alivuokrattavasta asunnosta on enintään puolet. Muissa tilanteissa siis alivuokrasuhteen perustamiseen tarvitaan vuokranantajan lupa. On myös mahdollista solmia alivuokrasopimus mikäli omakotitalossa, jossa on kaksi asuinhuoneistoa, toinen asuinhuoneisto alivuokrataan toisen huoneiston jäädessä omistajan tai muun vuokraoikeuden haltijan haltuun. Alivuokrasuhde ei perusta oikeudellista suhdetta päävuokranantajan ja alivuokralaisen välille, vaan alivuokrasopimus on alivuokranantajan ja alivuokralaisen välinen. Tällöin alivuokralaisen oikeus asua huoneistossa riippuu päävuokranantajan ja alivuokranantajan välillä tehdystä sopimuksesta. Alivuokranantaja on myös vastuussa paitsi omasta toiminnastaan, myös alivuokralaisen toiminnasta asunnossa ja tämän suorittamista sopimusrikkomuksista.

Alivuokrasuhteen solmimiseen sovelletaan samoja muotosäännöksiä, kuin tavalliseenkin vuokrasuhteeseen. Alivuokrasopimus on tällöin tehtävä kirjallisesti ja siinä on mainittava alivuokrasuhteen kesto, maksettava vastike, sekä muut ehdot. Myös alivuokrasuhteen ehtojen muutoksista on pääasiassa sovittava kirjallisesti. Mikäli alivuokrasuhteesta ei tehdä kirjallista alivuokrasopimusta vaarana on, etteivät osapuolet ole täysin selvillä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, jolloin on olemassa riski väärinkäytöksille.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 » 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa