Minilex - Lakipuhelin

Huoneenvuokra irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Huoneenvuokrasopimus voidaan tehdä joko toistaiseksi voimassaolevaksi tai määräaikaiseksi. On tärkeää, että sopimusosapuolet ymmärtävät minkälaisen vuokrasopimuksen ovat tekemässä. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen voivat sekä vuokranantaja että vuokralainen irtisanoa päättymään irtisanomisajan kuluttua. Määräaikainen sopimus päättyy ilman eri toimenpiteitä määräajan viimeisenä päivänä. Lähtökohtaisesti määräaikaista vuokrasopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuksen, muutoin kuin sopimusosapuolten toisin sopiessa, tai jos tuomioistuin niin määrää. Huoneenvuokrasopimuksen irtisanominen on säännönmukainen tapa päättää toistaiseksi voimassa oleva vuokrasuhde. Jos toistaiseksi voimassa oleva huoneenvuokrasopimus irtisanotaan, se päättyy irtisanomisajan kuluttua.

Vuokranantajalla ja vuokralaisella on molemmilla oikeus irtisanoa toistaiseksi voimassa oleva huoneenvuokrasopimus. Vuokralaisen irtisanoessa huoneenvuokrasopimuksen vuokralaisen tulee toimittaa vuokranantajalle kirjallinen irtisanomisilmoitus. Vuokralaisen on ilmoitettava irtisanomisen peruste ainoastaan silloin, jos huoneenvuokrasopimus poikkeuksellisesti vaatii erityistä perustetta. Muulla tavoin suoritettu huoneenvuokrasopimuksen irtisanominen on tehoton. Jos vuokranantaja irtisanoo huoneenvuokrasopimuksen, hänen on toimitettava vuokralaiselle kirjallinen irtisanomisilmoitus, josta käy ilmi huoneenvuokrasopimuksen päättymisen ajankohta ja irtisanomisperuste. Mikäli vuokrasuhde on jatkunut alle vuoden, on irtisanomisaika kolme kuukautta ja mikäli vuokrasuhde on jatkunut yli vuoden, irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on enintään yksi kuukausi. Ellei muuta ole sovittu, irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä, jona kirjallinen irtisanomisilmoitus vastaanotettiin.

Tuomioistuin voi tietyin edellytyksin julistaa vuokranantajan suorittaman irtisanomisen tehottomaksi vuokralaisen vaatimuksesta. Vaatimus tulee esittää määräajassa. Jos vuokralaisen kanne hylätään, vuokrasuhde päättyy suoritetun irtisanomisen johdosta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa