Minilex - Lakipuhelin

Vuokranantajan vaihtuminen huoneenvuokrassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokranantaja on velvollinen ilmoittamaan vuokralaiselleen, mihin hänen oikeutensa antaa huoneisto vuokralle perustuu sekä mikäli tähän perusteeseen tulee muutoksia. Jos vuokranantaja esimerkiksi myy huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet tai hän muutoin menettää huoneiston hallintaoikeuden, on vuokranantaja velvollinen ilmoittamaan tästä viivytyksettä vuokralaiselleen. Mikäli vuokranantaja laiminlyö tämän ilmoitusvelvollisuutensa, eikä vuokranantaja voi osoittaa, että vuokralainen muutoin tiesin hänen hallintaoikeuden päättymisestään, joutuu hän vahingonkorvausvelvolliseksi vuokralaisen kohtuullisiksi katsottavista muuttokustannuksista ja muista vahingoista, joita vuokralainen vuokranantajan laiminlyönnin johdosta kärsi.

Vuokranantajan ilmoitusvelvollisuus on vuokralaiselle tärkeä muun muassa siksi, että vuokralaisen täytyy tietenkin tietää kenelle vuokraa on maksettava.

Jos vuokrahuoneiston omistus- tai hallintaoikeus luovutetaan vapaaehtoisesti toiselle tai omistusoikeus siirtyy esimerkiksi testamentin tai perinnönjaon nojalla, vuokrasuhde sitoo huoneiston uutta omistajaa mikäli jokin seuraavista kolmesta edellytyksestä täyttyy:

1.     vuokralainen on ottanut huoneiston hallintaansa ennen luovutustapahtumaa,

2.     luovutussopimuksessa on maininta vuokraoikeuden pysyvyydestä, tai

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


3.     vuokraoikeuden pysyvyyden vakuudeksi on vahvistettu kiinnitys.

Muutoin vuokrasuhde voidaan päättää luovutushetkellä. Huoneiston alunperin vuokralle antanut vuokranantaja on tällöin velvollinen korvaamaan vahingon vuokralaiselle, jos vuokrasuhde päättyy alkuperäisen sopimuksen vastaisesti. Asunto-osakeyhtiön oikeudesta ottaa huoneisto hallintaansa ja sen vaikutuksista vuokralaisen asemaan on säädetty erikseen.
 

Vuokrasuhde tulee huoneiston uutta omistajaa sitovaksi, mikäli tämä ei pura vuokrasopimusta kuukauden kuluessa huoneiston luovutuksesta. Jos hän saa tietää vuokrasopimuksesta vasta luovutuksen jälkeen, aika lasketaan kuitenkin vasta tästä hetkestä. Huoneiston uusi omistaja ei siis voi tulla sidotuksi sellaiseen vuokrasuhteeseen, jonka olemassaolosta hän ei ole ollut tietoinen. Kolikon kääntöpuolena on, että jos uusi omistaja ei pura vuokrasopimusta määräajassa, hän tulee automaattisesti vuokrasuhteen osapuoleksi vuokranantajana.

Jos vuokrattu huoneisto sisältyy kiinteistöön joka myydään pakkohuutokaupassa, on tilanne kuitenkin toisenlainen. Pakkohuutokaupan osalta lähtökohta on nimittäin se, ettei vuokrasopimus sido huoneiston uutta omistajaa. Pakkohuutokaupalla myydyn kiinteistön ostajalla on oikeus irtisanoa kiinteistöön kuuluvan huoneiston vuokrasopimus niin ikään kuukauden määräajassa, joka alkaa huoneiston haltuunotosta tai hetkestä, jona hän sai tietää vuokrasopimuksesta. Vuokrasopimus pysyy kuitenkin pakkohuutokaupan jälkeenkin voimassa, mikäli pakkohuutokaupassa on tehty ehto sopimuksen pysyvyydestä.

Laissa vuokrasuhteen pysyvyyttä ja vuokralaisen oikeuksia on suojeltu siten, että vuokralaiselle säädettyjä oikeuksia ei voi heikentää sopimuksilla. Laki on siis tältä osin ehdoton. Toisin sanoen, jos vuokrasuhde lain mukaan sitoo huoneiston uutta omistajaa, ei voida sopia esimerkiksi siitä, että vuokrasuhde päättyy vuokranantajan vaihdoksen johdosta. Toki normaalit vuokrasuhteen irtisanomissäännöt pätevät vuokranantajan vaihdoksen jälkeenkin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa