Minilex - Lakipuhelin

Alivuokra

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuinhuoneiston vuokrannut vuokralainen voi luovuttaa toiselle vuokraa tai muuta vastiketta vastaan osan vuokraamastaan huoneistosta. Myös muu kuin asuinhuoneiston vuokralainen voi vuokrata osan hallinnassaan olevasta huoneistosta toiselle. Näillä tavoin syntynyttä vuokrasuhdetta kutsutaan alivuokrasuhteeksi. 

Alivuokrasuhteessa (pää)vuokralaiselta huoneiston osan vuokrannutta henkilöä kutsutaan alivuokralaiseksi ja hänelle huoneiston osan vuokrannutta (pää)vuokralaista alivuokranantajaksi. Alivuokrasuhde muodostaa siten (pää)vuokranantajan ja (pää)vuokralaisen välillä solmitusta vuokrasopimussuhteesta erillisen sopimussuhteen alivuokranantajan ja alivuokralaisen välille. Tämä tarkoittaa sitä, ettei päävuokranantajan ja alivuokralaisen välillä ole vuokrasopimussuhdetta, eikä (pää)vuokranantajasta tule alivuokrasuhteen osapuolta.

Lähtökohtaisesti vuokralainen ei tarvitse vuokranantajan lupaa huoneiston alivuokraukseen, jos huoneistosta luovutetaan enintään puolet alivuokralaiselle asumiskäyttöön. Alivuokrauksesta ei kuitenkaan saa aiheutua päävuokranantajalle huomattavaa haitttaa tai häiriötä. Alivuokranantajalla on velvollisuus ilmoittaa alivuokralaiselleen ne perusteet, joiden nojalla alivuokranantajalla on huoneistoon vuokraoikeus tai muu oikeus käyttää huoneistoa ja oikeus antaa osa huoneistosta vuokralle.

Alivuokrasuhteen päättyminen

Alivuokrasuhteen irtisanomisajat ovat lyhyemmät kuin muissa asuinhuoneiston vuokrasuhteissa. Nimittäin, jos välittömästi ennen irtisanomista alivuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden, on irtisanomisaika alivuokranantajan irtisanoessa alivuokrasuhteen ainoastaan kolme kuukautta. Vuotta lyhyemmän ajan kestäneissä alivuokrasuhteissa on alivuokranantajan irtisanomisaika kuitenkin vain yksi kuukausi. Alivuokralaisen irtisanoessa alivuokrasopimuksen noudatetaan puolestaan alivuokralaisen irtisanomisaikaa, joka on aina 14 päivää. Alivuokranantajan ja –vuokralaisen irtisanomisaikoja ei kuitenkaan noudateta silloin, jos osapuolet ovat alivuokrasopimuksessa sopineet, että alivuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista tiettynä ajankohtana. Ilman erillistä irtisanomista alivuokrasuhde päättyy lisäksi myös silloin, kun (pää)vuokralaisen vuokraoikeus tai muu oikeus käyttää asuinhuoneistoa päättyy.

Kun jompikumpi osapuolista on irtisanonut alivuokrasuhteen tai se on tiettynä ajankohtana muutoin päättynyt, on alivuokralaisen luonnollisesti muutettava huoneistosta pois. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viimeinen mahdollinen poismuuttopäivä alivuokralaisella on se arkipäivä, joka välittömästi seuraa alivuokrasuhteen päättymistä. Eli, jos alivuokrasuhde päättyy esimerkiksi lauantaina, on alivuokrasuhteen päättymisen jälkeinen arkipäivä tällöin maanantai ja siten samalla myös viimeinen poismuuttopäivä. Tästä viimeisestä poismuuttopäivästä voidaan kuitenkin poiketa tietyin alivuokralaisen henkilökohtaisiin oloihin liittyvin sosiaalisin perustein, mutta silloinkin vain tuomioistuimen päätöksellä. Jos alivuokrasopimukseen on otettu sellainen ehto, joka lyhentää alivuokranantajan tai vastaavasti pidentää alivuokralaisen edellä mainittuja irtisanomisaikoja, on se mitätön.

Jos alivuokranantaja on ilman alivuokrasuhteessa hyväksyttäväksi katsottavaa syytä irtisanonut alivuokrasopimuksen, on alivuokralaisella oikeus saada alivuokranantajaltaan kohtuullinen korvaus sekä muuttokustannuksistaan ja uuden vuokra-asunnon hankkimisesta aiheutuneista kuluista että enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä hyvityksenä huoneiston vaihtamisen hänelle aiheuttamasta haitasta. Se, mikä on hyväksyttävä syy irtisanomiselle, jää arvioitavaksi tapauskohtaisesti. Kuten irtisanomisaikojenkin osalta, on alivuokrasopimuksessa mitätön myös sellainen ehto, jolla rajoitetaan alivuokrasuhteen irtisanomisen johdosta syntyvää oikeutta vahingonkorvaukseen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Alivuokralaisen ja päävuokranantajan välille ei muodostu sopimussuhdetta alivuokrauksessa

Varoitukset

  • Alivuokrasuhteen irtisanomisajat ovat muita vuokrasuhteita lyhyempiä
  • Alivuokranantaja on vahingonkorvausvelvollinen, jos alivuokrasuhde on irtisanottu ilman hyväksyttävää syytä

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]