Minilex - Lakipuhelin

Edelleenvuokraus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikehuoneiston voi vuokrata eteenpäin samalla tavalla ja sitä kutsutaan sen sijaan edelleenvuokraukseksi. Liikehuoneiston vuokralainen voi vuokrasopimuksen tai vuokranantajan erikseen antaman luvan perusteella vuokrata koko huoneiston edelleen yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen yhdessä tai rajoittamalla kunkin käyttöoikeuden vain osaan huoneistosta.

Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa jälleenvuokrauksesta käytetään nimitystä liikehuoneiston edelleenvuokraus. Liikehuoneiston edelleenvuokraus edellyttää sen sallivaa ehtoa vuokrasopimuksessa tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Liikehuoneiston edelleenvuokrauksessa vuokralaisen oikeus pitää huoneistoa hallinnassaan päättyy samanaikaisesti kuin huoneiston edelleen vuokranneen vuokralaisen oikeus hallita huoneistoa. Erityispiirre suhteessa asuinhuoneiston jälleenvuokraukseen on kuitenkin edelleenvuokrasuhteen vuokranantajalle (ensivuokralainen) asetettu vastuu vuokrasuhteen pysyvyydestä. Ensivuokranantaja ei ole liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaan velvollinen jatkamaan vuokrasuhdetta edelleenvuokrasuhteen vuokralaisen kanssa, jos ensivuokrasuhde päättyy. Sen sijaan edelleenvuokrasuhteen vuokranantaja (ensivuokralainen) on velvollinen korvaamaan huoneistoa hallussaan pitävälle vuokralaiselleen huoneiston hallinnan päättymisestä aiheutuneen vahingon, jos ensivuokrasuhteen päättyminen perustuu 1) ensivuokrasuhteen osapuolten vuokrasuhteen päättymistä koskevaan sopimukseen taikka ensivuokralaisen suorittamaan vuokrasuhteen irtisanomiseen tai purkamiseen; 2) vuokranantajan suorittamaan sopimuksen purkamiseen, jonka perusteena on ensivuokralaisen vuokran laiminlyönti tai eräät siihen rinnastettavat taloudelliset syyt tai 3) ensivuokralaisena olevan oikeushenkilön purkamismenettelyn vireillepanoon.

Lisäksi varsinaisella vuokranantajalla on oikeus purkaa edelleenvuokrasopimus samoin perustein kuin liikehuoneiston edelleen vuokranneella. Poikkeuksena on kuitenkin vuokranmaksun laiminlyönti, johon ensivuokrasuhteen vuokranantaja ei voi vedota.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa