Minilex - Lakipuhelin

Alivuokralaisen irtisanominen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alivuokrasopimus on mahdollista irtisanoa, kun alivuokranantajan ja alivuokralaisen välillä on toistaiseksi voimassa oleva alivuokrasopimus. Irtisanomisessa tulee noudattaa lain mukaista irtisanomisaikaa. Alivuokranantaja voi irtisanoa alivuokrasopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jos alivuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden ennen irtisanomista. Jos alivuokrasuhde on kestänyt alle vuoden, irtisanomisaika on yksi kuukausi. Alivuokranantajan irtisanomisaikaa ei voida lyhentää eikä alivuokralaisen irtisanomisaikaa pidentää. Jos tällainen ehto on tehty alivuokrasopimukseen, on se mitätön, eikä sitä tule noudattaa. Alivuokrasopimuksessa on voitu sopia vuokrasuhteen päättymisestä ilman irtisanomista, jolloin tätä sovittua päättymishetkeä on noudatettava. 

Alivuokrasopimuksen irtisanominen on toimitettava todistettavasti. Kun alivuokrasopimus irtisanotaan, on alivuokranantajan annettava tälle kirjallinen irtisanomisilmoitus, jossa mainitaan alivuokrasuhteen päättymispäivä ja irtisanomisen peruste. Jos alivuokrasopimus on irtisanottu ilman hyväksyttävää syytä, alivuokranantaja on velvollinen maksamaan kohtuullisen korvauksen alivuokralaisen muuttokustannuksista ja uuden vuokra-asunnon hankkimisesta aiheutuneista kuluista. Lisäksi alivuokranantaja saattaa joutua korvaamaan enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaavan määrän hyvityksenä alivuokralaiselle aiheutuneesta haitasta. Se, mikä alivuokrasuhteessa katsotaan hyväksyttäväksi syyksi irtisanomiselle, ratkaistaan tapauskohtaisesti. 

Alivuokrasopimus päättyy myös silloin, kun alivuokranantajan ja alkuperäisen vuokranantajan välinen vuokrasopimus irtisanotaan. Alivuokralaisen sopimussuhde on siten riippuvainen päävuokralaisen ja päävuokranantajan välisestä sopimussuhteesta. Alivuokranantajan tulee tällöin ilmoittaa viivytyksettä alivuokralaiselle vuokraoikeutensa lakkaamisesta. Ilmoituksen laiminlyömisestä saattaa nimittäin seurata alivuokranantajalle velvollisuus korvata alivuokralaiselle kohtuullinen korvaus muuttokustannuksista. 

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Määräaikaisen alivuokrasopimuksen irtisanominen

Määräaikaista alivuokrasopimusta ei voida irtisanoa kesken sopimuskauden. Erityisissä tapauksissa tuomioistuin voi kuitenkin myöntää alivuokranantajalle oikeuden irtisanoa määräaikainen alivuokrasopimus. Erityisiä perusteita, joiden nojalla tuomioistuin myöntää määräaikaisen alivuokrasopimuksen irtisanomisen ovat alivuokranantajan oma tai perheenjäsenen tarve huoneiston käyttöön, jota alivuokranantaja ei ole voinut ottaa huomioon sopimuksentekohetkellä tai muu tähän verrattava syy, jos sopimuksen voimassa pysyminen määräajan loppuun olisi alivuokranantajalle ilmeisen kohtuutonta.

Vinkit

  • Toistaiseksi voimassa oleva alivuokrasopimus voidaan irtisanoa lain mukaisia irtisanomisaikoja noudattaen 
  • Määräaikaista alivuokrasopimusta ei lähökohtaisesti voi irtisanoa
  • Irtisanomiselle on oltava alivuokrasuhteessa hyväksyttäväksi katsottava syy

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa