Minilex - Lakipuhelin

Vuokralaisen hoitovelvollisuus huoneenvuokrassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokralaisen on noudatettava huolellisuutta vuokraamansa asuinhuoneiston hoidossa. Jotta vuokranantaja voisi valvoa huoneiston kuntoa ja hoitoa, on vuokralaisella velvollisuus sopivana aikana näyttää huoneistoa vuokranantajalleen. Vuokralaisen on kuitenkin viipymättä annettava vuokranantajalle mahdollisuus päästä tarkastamaan huoneisto.

Tavanomaisen kulumisen aiheuttama vahinko ei kuitenkaan kuulu vuokralaisen vastuulle, jos vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja sen kunnossapidosta. Osapuolethan voivat sopia kunnossapitovastuusta myös toisin. Tavanomaisen kulumisen tulee aiheutua huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksen mukaiseen tarkoitukseen. Huoneistoa on muutenkin käytettävä tähän tarkoitukseen uhalla, että vuokranantaja voi purkaa vuokrasopimuksen.

Vuokralainen vastaa vahingosta, jonka hän tahallaan tai laiminlyönnillään taikka muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle. Vastuu ulottuu myös vuokralaisen luvalla huoneistossa oleskelevan henkilöön, joka tahallaan, laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttaa huoneistolle vahinkoa. Poikkeuksena tästä on kuitenkin vuokranantajan toimesta tai huoneiston omistajan lukuun työskentelevän henkilön aiheuttama vahinko.

Jos vuokranantajan ja vuokralaisen välillä on sovittu siitä, että huoneiston kunnossapito kuuluu vuokranantajan vastuulle, on vuokralaisella tällöin luonnollisesti ilmoitusvelvollisuus vuokranantajalleen, kun hän havaitsee asuinhuoneistossa puutteellisuuden tai muun seikan, joka vaati kunnossapitotoimia vuokranantajalta. Vuokralaisen on informoitava vuokranantajaansa ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoitus on kuitenkin tehtävä välittömästi silloin, kun vahingon tai puutteellisuuden välitön korjaamatta jättäminen pahentaisi syntynyttä vahinkoa. Vuokralaiselle muodostuu vastuu laiminlyöntinsä johdosta aiheutuneesta vahingosta silloin, kun vuokralainen on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa.

Asuinhuoneiston vuokrassa sellainen sopimusehto, jolla vuokralaisen korvausvelvollisuus sovitaan tässä kerrottua ankarammaksi, on mitätön. Liikehuoneiston vuokrassa on mahdollista sopia vuokralaisen vastuun kasvattamisesta joiltakin osin, mutta ei esimerkiksi sen osalta, että vuokralainen vastaisi vuokranantajan tai huoneiston omistajan lukuun tehtävien töiden suorittamisesta huoneistossa.

Vahingonkorvausvelvollisuutta on mahdollista sovitella, mikäli korvausvelvollisuus muodostuisi muuten kohtuuttoman raskaaksi. Sovittelu tapahtuu kokonaisharkinnan perusteella, jossa huomioon otettavia seikkoja ovat muun muassa vahingonkorvausvelvollisen mahdollisuudet ennakoida ja estää vahingon tapahtuminen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]