Minilex - Lakipuhelin

Alivuokralaisen ottaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alivuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, jossa huoneiston alkuperäinen vuokralainen (päävuokralainen) luovuttaa osan huoneistosta uudelle vuokralaiselle (alivuokralainen) käytettäväksi vuokraa tai muuta vastiketta vastaan. Alivuokrasuhteen osapuolia ovat siten päävuokralainen (alivuokranantaja) ja alivuokralainen. Sen sijaan päävuokranantaja ei ole alivuokrasuhteen osapuoli, eikä hän näin ollen voi esittää vaatimuksia vuokralaiselleen alivuokrasopimuksen perusteella, jonka päävuokralainen on alivuokranantajan roolissaan solminut. Asuinhuoneiston alivuokraukseen sovelletaan asuinhuoneiston vuokrauksesta annettua lakia. Kyseisen lain säännökset ovat alivuokralaisen hyväksi pakottavia. Tämä tarkoittaa sitä, että laissa on säädetty tietyistä vähimmäisehdoista, joiden on alivuokrasuhteessa toteuduttava, eikä niistä voida poiketa alivuokralaisen vahingoksi. Tällaisilla lain pakottavilla säännöksillä lainsäätäjä yleensä pyrkii suojelemaan heikompaa sopimusosapuolta kohtuuttomilta sopimusehdoilta, eli tässä tapauksessa alivuokralaista.

Päävuokralainen ei tarvitse alivuokralaisen ottamiseen vuokranantajan lupaa, mikäli alivuokrauksesta ei aiheudu vuokranantajalle huomattavaa haittaa. Päävuokralainen saa lisäksi luovuttaa alivuokralaiselle enintään puolet huoneistosta asuinkäyttöön ilman vuokranantajansa lupaa. Vuokrasopimuksessa ei voida pätevästi kieltää asuinhuoneiston alivuokrausta. Sen sijaan liikehuoneistojen osalta alivuokraus voidaan kieltää vuokrasopimuksessa.

Päävuokralaisen irtisanoessa alivuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, mikäli alivuokrasuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden irtisanomishetkellä. Tätä lyhyemmissä alivuokrasuhteissa päävuokralaisen irtisanomisaika on yksi kuukausi. Alivuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on aina 14 päivää. Jos alivuokrasuhde on sovittu määräaikaiseksi, päättyy vuokrasuhde sopimuksen mukaisena päivänä.

Alivuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista samana ajankohtana kuin päävuokralaisen vuokrasopimus päättyy. Päävuokralaisen on viivytyksettä ilmoitettava alivuokralaiselle, milloin päävuokralaisen vuokraoikeus päättyy. Jos päävuokralainen laiminlyö tämän ilmoitusvelvollisuutensa, voi alivuokralaisella olla oikeus saada päävuokralaiselta korvausta muuttokustannuksistaan, ellei päävuokralainen näytä, että alivuokralainen muutoin tiesi päävuokralaisen vuokrasopimuksen päättymisestä. Päävuokralaisen ilmoitusvelvollisuus on myös sikäli merkityksellinen, että päävuokralaisen vuokraoikeuden päättymisen jälkeen ei myöskään alivuokralaisella ole enää oikeutta asua vuokraamassaan huoneistossa, perustuuhan hänen mahdollisuutensa solmia alivuokrasopimus nimenomaan päävuokralaisen vuokraoikeuteen. Vaikka päävuokranantajasta ei tulekaan alivuokrasuhteen sopimusosapuolta, on alivuokrasopimus kuitenkin tällä tavoin alisteinen (pää)vuokrasopimukseen nähden.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]