Minilex - Lakipuhelin

Huoneiston kunto vuokrasuhteen aikana

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli muuta ei ole kunnosta sovittu, on asuinhuoneiston kunnon vastattava vuokrasuhteen aikana vähintään sellaista tasoa, jota voidaan kohtuudella odottaa huoneiston iän, alueen huoneistokannan ja muut paikalliset olosuhteet huomioon ottaen. Lähtökohtaisesti vuokranantaja on vastuussa siitä, että huoneisto pysyy vuokrasuhteen ajan sopimuksen mukaisena ja puutteettomana. Näin siis on, jos muuta ei ole osapuolten välillä sovittu. Mahdollista on myös sopia, että vuokralainen vastaa itse vuokrasuhteen johdosta vuokralaisen käytössä olevien tilojen ja laitteiden kunnossapidosta tai kiinteistölle kuuluvista velvoitteista.

Vuokralaisella on oikeus purkaa vuokrasopimus eli päättää vuokrasopimussuhde välittömästi silloin, kun vuokranantaja on vastuussa huoneiston kunnosta ja huoneisto tulee puutteelliseen kuntoon muusta kuin vuokralaisen syystä. Puutteellisuuden tulee tällöin olla tarpeeksi vakavaa ja merkityksellistä vuokralaiselle. Purkuoikeus edellyttää lisäksi, että vuokranantaja ei kehotuksesta huolimatta ryhdy toimiin virheen korjaamiseksi ilman aiheetonta viivytystä tai siinä aikataulussa, mitä osapuolet ovat sopineet. Purkuoikeus on vuokralaisella myös silloin, jos merkittävää puutteellisuutta ei voida ollenkaan korjata.

Purkuoikeuden käyttämisen sijasta, mahdollista on myös korjauttaa virhe vuokranantajan lukuun kohtuullisin kustannuksin, mutta ei silloin, kun puutteellisuus johtuu rakennuksen keskeneräisyydestä tai viranomainen on kieltänyt huoneiston käyttämisen. Muihin korjaus- tai muutostöihin vuokralainen tarvitsee vuokranantajan luvan.

Jos asuinhuoneiston vuokrasopimuksessa on sovittu, että huoneisto vuokrataan siinä kunnossa kuin se sopimushetkellä on, on vuokralaisella tästäkin huolimatta oikeus käyttää purkuoikeuttaan, jos merkityksellinen puutteellisuus ei ollut vuokralaisen tiedossa sopimushetkellä, eikä hän tavanomaista huolellisuutta käyttäen olisi edes voinut tulla tietoiseksi tällaisen puutteellisuuden olemassaolosta.

Vuokranantajalla on oikeus suorittaa eräitä kiireellisiä hoitotoimenpiteitä tai korjaus- tai muutostöitä välittömästi. Lisäksi vuokranantaja voi suorittaa kyseisiä töitä, joista ei aiheudu vuokralaiselle olennaista haittaa tai häiriötä, edellyttäen, että vuokralaista on informoitu vähintään 14 päivää ennen työn aloittamista. Muiden muutostöiden kohdalla vuokralaiselle on ilmoitettava vähintään kuutta kuukautta ennen töihin ryhtymistä. Tällaisten muiden muutostöiden kohdalla vuokralaisella on lisäksi oikeus purkaa vuokrasopimus päättymään siitä päivästä, kun muutostyöt voidaan aikaisintaan aloittaa. Ilmoitus purkuoikeuden käyttämisestä tässä tapauksessa on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, jolloin vuokralainen sai tiedon vuokranantajan halukkuudesta ryhtyä muihin muutostöihin.

Luonteeltaan vakavan ja vuokralaiselle merkityksellisen puutteellisuuden korjaamisen lisäksi, saa vuokralainen omatoimisesti ryhtyä korjaus- ja muutostöihin ilman vuokranantajan lupaa ainoastaan silloin, kun se on välittömästi tarpeen, jotta välittömän vahingon syntyminen voidaan kokonaan välttää tai sen vaikutuksia tällaisilla toimenpiteillä rajoittaa.

Jotta vuokranantaja voisi seurata asuinhuoneistonsa kuntoa ja korjaustarvetta vuokrasuhteen kestäessä, on vuokralaisella velvollisuus päästää vuokranantaja käymään huoneistossa viivytyksettä, mutta kuitenkin erikseen sovittuna aikana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]