Minilex - Lakipuhelin

Alivuokraus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokrasuhdetta, joka syntyy vuokralaisen luovutettua osan vuokraamastaan tai muun kuin vuokralaisen luovutettua osan hallitsemastaan huoneistosta toisen käytettäväksi vuokraa tai muuta vastiketta vastaan, kutsutaan alivuokrasuhteeksi. Alivuokrausta koskevat säännökset tulevat sovellettaviksi myös silloin, kun kaksi asuinhuoneistoa käsittävästä omakotitalosta alivuokrataan toinen huoneisto siten, että omakotitalon omistaja, sen kokonaan vuokrannut päävuokralainen tai muu haltija jää itse asumaan toiseen asuinhuoneistoon.

Se, että (pää)vuokralainen tai asuinhuoneiston muu haltija luovuttaa ainoastaan osan vuokraamastaan tai hallitsemastaan huoneistosta on nimenomaan se seikka, mikä erottaa alivuokrauksen jälleenvuokrauksesta. Alivuokraus ei siis koske koko huoneistoa, kuten jälleenvuokraus, vaan vain osaa siitä. Käytännössä tämä tarkoittaakin yleensä sitä, että asuinhuoneiston käyttö jakautuu (pää)vuokralaisen ja alivuokralaisen kesken. Tämän lisäksi alivuokrauksen jälleenvuokrauksesta erottaa alivuokralaisen vuokrasuhteen heikompi pysyvyys. Vuokralaisen irtisanomissuojaa koskevat säännökset eivät nimittäin tule sovellettaviksi alivuokrasuhteisiin. Jos alivuokrasopimus on kuitenkin irtisanottu ilman alivuokrasuhteessa hyväksyttäväksi katsottavaa perustetta, voi tällainen menettely alivuokrasuhteen heikommasta pysyvyydestä huolimattakin johtaa vahingonkorvausvelvollisuuden syntymiseen.

Silloin, kun alivuokrauksesta ei aiheudu (pää)vuokranantajalle huomattavaa haittaa ja (pää)vuokralainen luovuttaa alivuokralaiselle enintään puolet asuinhuoneiston alasta, on (pää)vuokralaisella oikeus alivuokraukseen ilman (pää)vuokranantajan lupaa. Muissa tapauksissa (pää)vuokralaisen on siten saatava toiminnalleen vuokranantajansa lupa. Alivuokranantaja on kuitenkin aina velvollinen ilmoittamaan alivuokralaiselleen, mihin alivuokranantajan vuokraoikeus tai muu oikeus käyttää huoneistoa ja oikeus antaa osa huoneistosta vuokralle perustuvat, vaikka itse alivuokraukseen ei (pää)vuokranantajan lupaa tarvittaisikaan.

Alivuokranantajan irtisanoessa alivuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos alivuokrasuhde on välittömästi ennen irtisanomista kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään yhden vuoden. Muussa tapauksessa irtisanomisaika on yksi kuukausi. Alivuokralaisen irtisanomisaika on kuitenkin aina 14 päivää riippumatta alivuokrasuhteen kestosta. Jos alivuokrasopimuksessa kuitenkin on sovittu vuokrasuhteen päättyvän tiettynä ajankohtana ilman irtisanomista, tätä on noudatettava. Ehto, jolla alivuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään tai alivuokralaisen irtisanomisaikaa pidennetään, on mitätön.

Alivuokrasuhde päättyy kuitenkin ilman irtisanomista samana ajankohtana kuin alivuokranantajan vuokraoikeus tai muu oikeus käyttää huoneistoa päättyy. Alivuokranantajan on viivytyksettä ilmoitettava alivuokralaiselle, milloin alivuokranantajan vuokraoikeus tai muu oikeus käyttää huoneistoa ja alivuokrasuhde päättyvät. Jos alivuokranantaja laiminlyö tämän ilmoituksen, on alivuokralaisella oikeus saada alivuokranantajaltaan kohtuullinen korvaus hänelle aiheutuneista muuttokustannuksista. Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole silloin, kun alivuokranantaja kykenee näyttämään toteen, että alivuokralainen muutoin tiesi alivuokranantajan eli (pää)vuokralaisen vuokraoikeuden päättyneen.

Alivuokralaisen on muutettava viimeistään alivuokrasuhteen päättymisen jälkeisenä arkipäivänä. Jos alivuokralainen käyttää asuntoa perheensä asuntona taikka hän on iäkäs tai vaikeasti sairas, muuttopäivää voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti siirtää. Siirtoa koskevat säännöt ovat tällöin samat kuin tavallisen vuokrasopimuksenkin kohdalla. Muuttopäivästä poikkeaminen alivuokralaisen henkilökohtaisista oloista johtuen vaatii kuitenkin tuomioistuimen päätöksen. Muuttopäivää voidaan kuitenkin siirtää enintään kuudella kuukaudella ja siirtäminen voidaan rajoittaa koskemaan vain osaa asuinhuoneistoa. Muuttopäivän siirtämistä koskevat muutoin samat säännökset kuin vuokrasuhteenkin kohdalla.  Muuttopäivää ei esimerkiksi voida siirtää edes alivuokralaisen henkilökohtaisiin oloihin liittyvillä sosiaalisilla syillä silloin, jos siitä aiheutuisi vuokranantajalle tai muulle huomattavaa haittaa tai vahinkoa, tai jos alivuokrasopimus on solmittu määräaikaisena taikka jos alivuokralainen on itse irtisanonut tai purkanut alivuokrasopimuksen.

Alivuokrasuhteeseen ei myöskään liity jälleenvuokrasuhteiden kaltaista oikeutta jatkaa vuokrasuhdetta päävuokrasuhteen päättymisestä huolimatta. Alivuokrasuhde päättyy siten aina ilman erillistä irtisanomista samana ajankohtana kuin alivuokranantajankin vuokraoikeus. (Pää)vuokranantajan näkökulmasta alivuokrasuhteeseen ei siis liity hänen sidonnaisuuttaan lisääviä erityispiirteitä. On kuitenkin syytä muistaa, ettei (pää)vuokranantaja ole alivuokrasuhteen sopimusosapuoli, joten alivuokrasopimus ei anna (pää)vuokranantajalle myöskään oikeutta vaatimusten esittämiseen alivuokranantajaa kohtaan. Alivuokrasuhteen tarkempi sisältö ja ehdot sekä sen aikaansaamat oikeusvaikutukset määräytyvätkin pääasiallisesti vain alivuokranantajan ja alivuokralaisen tekemän alivuokrasopimuksen perusteella.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Alivuokrauksessa vuokran kohteena on vain osa asuinhuoneistosta
  • Alivuokraukseen ei tarvita päävuokranantajan lupaa

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]