Minilex - Lakipuhelin

Haastehakemus huoneenvuokra-asia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuokranantaja voi joutua tilanteeseen, jossa hän joutuu haastehakemuksen kautta perimään vuokralaiselta esimerkiksi maksamattomia vuokria ja hakemaan vuokralaiselle häätöä. Silloin, kun velan vapaaehtoiseen maksuun pyrkivä perintä ei onnistu eikä maksuohjelmasta päästä sopimukseen, perintätoimisto tai yksityinen velkoja voi laittaa asian vireille velallisen kotipaikan käräjäoikeudessa, jos velallinen ei ole vapaaehtoisessa perinnässä kiistänyt maksuvelvollisuuttaan.

Silloin kun maksuvelvollisuutta ei ole kiistetty, asia voidaan ratkaista summaarisessa menettelyssä, tämä tarkoittaa, että saatava on riidaton, eli sellainen saatavaa, jota velallinen ei ole maksanut, mutta jonka oikeellisuutta hän ei myöskään kiistä. Suppeassa haastehakemuksessa on oltava kantajan maininta siitä, että asia ei hänen käsityksensä mukaan ole riitainen. Jos asia on riitainen, joudutaan käyttämään laajaa haastehakemusta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Haastehakemuksessa tulee muun muassa käydä ilmi, mihin käräjäoikeuteen se kohdistetaan. Pääsääntöisesti haaste toimitetaan vastaajan tuomiopiiriin kuuluvaan käräjäoikeuteen. Suppeassa haastehakemuksessa tulisi ilmoittaa asianosaisten nimet, ammatit, osoitteet ja puhelinnumerot. Haastehakemuksessa olisi myös hyvä ilmoittaa velallisen henkilötunnus. Velkojan tulee myös ilmoittaa yksilöity vaatimuksensa eli kanne sekä perusteet, joihin vaatimus perustuu.

Haastehakemuksen laatimisessa on syytä kääntyä lakimiehen puoleen, jotta hakemus tulee laadittua oikein.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa