Minilex - Lakipuhelin

Mitä ehtoja alivuokraukseen liittyy?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alivuokraus on vuokrasuhde, jossa vuokralainen tai muu kuin vuokralainen luovuttaa hallitsemastaan huoneistostaan osan toisen henkilön käytettäväksi. Luovuttaminen tapahtuu vastiketta vastaan. Osapuolina alivuokraussuhteessa ovat alivuokranantaja ja alivuokralainen. Alivuokraukseen sovelletaan osittain samoja ehtoja kuin tavalliseen vuokraukseen, mutta alivuokraukseen liittyy myös omia ehtoja. Esimerkiksi alivuokralaisen irtisanomissuoja ja vahingonkorvausehdot ovat erilaiset kuin vuokralaisella.

Jos alivuokraussuhde kestää yhtajaksoisesti vähintään vuoden, alivuokranantajan irtisanomisaika on kolme kuukautta. Jos alivuokraussuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti vähemmän aikaa, irtisanomisaika on yhden kuukauden mittainen. Alivuokralaisen irtisanomisaika on 14 päivää, ellei ole sovittu vuokrasuhteen päättyvän sovittuna ajankohtana. Sovittua ajankohtaa tulee tällöin noudattaa. Alivuokralaisen tulee muuttaa asunnosta pois vuokrasuhteen päättyessä viimeistään alivuokrasuhteen päättymisen jälkeisenä arkipäivänä. Poikkeuksellisesti muuttopäivää voisaan siirtää enintään kuudella kuukaudella, jos alivuokralainen on iäkäs tai vaikeasti sairas. Muuttopäivän siirto voi johtua myös siitä, että alivuokralainen käyttää kyseistä asuntoa perheensä asuntona.

Alivuokranantajalla on alivuokralaista kohtaan ilmoitusvelvollisuus vuokraoikeuden tai muun huoneistonkäyttöoikeuden vuokrauksen perusteista. Alivuokranantajalla on myös velvollisuus viivytyksesstä ilmoittaa vuokraoikeuden tai muun oikeuden päättymisestä, sillä oikeuden päättyminen tarkoittaa myös alivuokraussuhteen päättymistä. Alivuokraussuhde päättyy alivuokranantajan vuokraoikeuden tai muun käyttöoikeuden kanssa samaan aikaan ilman irtisanomista. Mikäli alivuokranantaja laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, alivuokralaisella on oikeus kohtuulliseen korvaukseen. Oikeutta korvaukseen ei kuitenkaan ole, jos alivuokralainen tiesi oikeuden päättymisestä ja alivuokranantaja voi todistaa sen.

Alivuokrauksesta sovittaessa ei voi sopia ehdoista, joilla alivuokralaisen irtisanomisaikaa pidennetään tai alivuokranantajan irtisanomisaikaa lyhennetään. Edellä mainitut ehdot ovat mitättömiä. Mitätön ehto on myös ehto, jolla rajoitetaan oikeutta saada vahingonkorvausta alivuokrassuhteen irtisanomisen vuoksi. Alivuokralaisella onkin oikeus saada kohtuullinen korvaus alivuokranantjalata, jos alivuokranantaja irtisanoo alivuokrasuhteen ilman hyväksyttäviä syitä. Korvaus voi vastata enintään kolmen kuukauden vuokran määrä, ja sillä voidaan kustantaa muuttokustannuksista ja uuden vuokra-asunnon hankkimisesta aiheutuvia kustannuksia.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa