Minilex - Lakipuhelin

Määräaikainen jälleenvuokraus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jälleenvuokraus on kyseessä niissä tilanteissa, joissa päävuokralainen luovuttaa enemmän kuin puolet asuinhuoneistostaan. Lain mukaan jälleenvuokraukseen tarvitaan aina vuokranantajan lupa, mutta vuokranantajalla tulee kuitenkin olla pätevä syy kieltäytymiseen. Määräaikainen jälleenvuokrasopimus päättyy määrättynä päivänä ellei irtisanomisesta johdu muuta. 

Jällenvuokrasopimus voi olla määräaikainen. Vuokrasopimus ja siihen tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisesti. Jos vuokrasopimusta ei ole tehty kirjallisessa muodossa, se ei voi olla määräaikainen, vaan sen katsotaan olevan voimassa toistaiseksi. Vapaa-ajan asunnoksi vuokratun huoneiston määräaikainen vuokrasopimus voidaan kuitenkin tehdä myös suullisesti. 

Vuokralaisella on myös erityinen oikeus jälleenvuokrata eli luovuttaa huoneisto enintään kahdeksi vuodeksi kokonaan toisen käytettäväksi, jos vuokralainen työnsä, opintojensa, sairauden tai muun sellaisen syyn takia oleskelee toisella paikkakunnalla eikä vuokranantajalla ole perusteltua syytä vastustaa luovutusta. Ilmoitus määräaikaisesta jälleenvuokrauksesta tulee tässä tapauksessa tehdä kirjallisesti vuokranantajalle. 

Jos vuokranantaja ei hyväksy määräaikaista jälleenvuokrausta, tulee hänen 14 päivän kuluessa ilmoituksen saatuaan saatettava vastustamisensa peruste tuomioistuimeen tutkittavaksi. Jos tuomioistuin päättää hylätä vuokranantajan kanteen, vuokranantajan muutoksenhakemus ei estä huoneiston määräaikaista luovuttamista toisen käyttöön. 

Kun vuokralainen on jälleenvuokrannut huoneiston toisen käytettäväksi, vuokralainen vastaa, jollei vuokranantajan kanssa ole sovittu muuta, edelleen vuokrasopimuksen mukaan vuokralaiselle kuuluvista velvollisuuksista sekä vahingosta, jonka huoneiston käytettäväkseen saanut on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle. Se, jolle huoneisto on jälleenvuokrattu vastaa kuitenkin niistä vahingoista, jotka hän olisi velvollinen korvaamaan, jos vuokranantaja olisi vuokrannut huoneiston hänelle. 

Jälleenvuokratun määräaikaisen sopimuksen jatkaminen

Jälleenvuokralaisella oikeus jatkaa määräaikaista hallitsemansa asuinhuoneiston vuokrasuhdetta, jos ensivuokrasuhde päättyy jälleenvuokrasuhteen voimassaoloaikana sen johdosta, että:

1) ensivuokrasuhteen osapuolet ovat sopineet ensivuokrasuhteen päättämisestä,

2) ensivuokralainen on irtisanonut tai purkanut ensivuokrasopimuksen,

3) vuokranantaja on purkanut ensivuokrasopimuksen vuokranmaksun laiminlyönnin johdosta tai niin, ettei sovittua vakuutta ole asetettu tai vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin, tai

4) ensivuokralaisena olevan oikeushenkilön purkamista tai lakkaamista koskeva menettely on pantu vireille tuomioistuimessa. 

Vuokrasuhteen jatkamisesta tulee tehdä ilmoitus.

Varoitukset

- Jälleenvuokrausta ei tule sekoittaa alivuokraukseen. 

- Pääsäännön mukaan vuokrasopimus, jota ei ole tehty kirjallisessa muodossa, on voimassa toistaiseksi. 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa