Minilex - Lakipuhelin

Jälleenvuokraus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jälleenvuokrauksella tarkoitetaan lain mukaan sitä, että vuokranantajalta asuinhuoneiston vuokrannut ensivuokralainen vuokraa koko huoneiston edelleen jälleenvuokralaiselle. Tällöin sopimussuhteita muodostuu siis kaksi: ensivuokrasuhde ja jälleenvuokrasuhde. Jälleenvuokraus edellyttää sen sallivaa ehtoa ensivuokrasopimuksessa tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa. Ilman näiden edellytysten täyttymistä kyseessä on joko vuokraoikeuden siirto tai huoneiston käytön lainvastainen luovutus. Ensiksi mainittu on vain tietyissä lain sallimien edellytysten täyttyessä mahdollista ilman vuokranantajan lupaa, muutoin molemmissa tapauksissa syntyy päävuokranantajalle purkuperuste. Ensivuokralaisen on myös ilmoitettava sekä jälleenvuokralaiselleen tiedot omasta vuokranantajastaan ja ensivuokrasopimuksen ehdoista että omalle vuokranantajalleen (päävuokranantaja) tieto jälleenvuokrasuhteesta ja jälleenvuokralaisesta.

Tietyissä tilanteissa ensivuokrasuhteen varsinaisella vuokranantajalla (päävuokranantaja) saattaa olla tarve päästä eroon jälleenvuokralaisesta. Varsinaiselle vuokranantajalle onkin laissa annettu oikeus purkaa jälleenvuokrasopimus samoin perustein kuin ensivuokralaiselle. Poikkeuksena muodostaa kuitenkin vuokranmaksun laiminlyönti, johon ensivuokrasuhteen vuokranantajalla ei ole oikeutta vedota. Toisaalta jälleenvuokralaisen oikeutta vuokrasuhteen jatkumiseen on eräiltä osin tehostettu ensivuokrasuhteen päättymistilanteissa.

Ensinnäkin jälleenvuokralaisella on itsenäinen oikeus ajaa kannetta päävuokranantajan suorittaman ensivuokrasopimuksen irtisanomisen tehottomaksi julistamiseksi. Lisäksi jälleenvuokralaisella on oikeus jatkaa hallitsemansa asuinhuoneiston vuokrasuhdetta, jos ensivuokrasuhteen päättyminen perustuu 1) ensivuokrasuhteen osapuolten vuokrasuhteen päättymistä koskevaan sopimukseen; 2) ensivuokralaisen suorittamaan vuokrasuhteen irtisanomiseen tai purkamiseen; 3) päävuokranantajan suorittamaan sopimuksen purkamiseen, jonka perusteena on ensivuokralaisen vuokran laiminlyönti tai eräät siihen rinnastettavat taloudelliset syyt tai 4) ensivuokralaisena olevan oikeushenkilön purkamismenettelyn vireillepanoon. Jos jälleenvuokralainen saa sitten jatkaa vuokrasuhdetta päävuokranantajan kanssa, jatkuu vuokrasuhde ensivuokrasopimuksen ehdoilla. Muutoin jälleenvuokrasuhde päättyy ilman erillistä irtisanomista samana ajankohtana kuin ensivuokrasuhdekin.

Jälleenvuokrasuhdetta koskevat erityissäännökset keskittyvät siis lähinnä sopimuksen päättymistilanteisiin. Muilta osin jälleenvuokraukseen sovelletaan samoja määräyksiä kuin asuinhuoneiston vuokraukseen yleensäkin. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi




Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa