Minilex - Lakipuhelin

Alivuokrauksen ja jälleenvuokrauksen erot

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ali- ja jälleenvuokrauksessa asuinhuoneiston vuokralainen (ensivuokralainen) tulee vuokranantajaksi suhteessa alivuokralaiseen tai jälleenvuokralaiseen. Vuokralainen jää kuitenkin silti vuokrasuhteeseen hänen oman vuokranantajan kanssa, jota kutsutaan päävuokranantajaksi. Alkuperäisestä vuokralaisesta käytetään nimitystä ensivuokralainen, koska hänen ja päävuokranantajan suhteessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat myös muihin vuokralaisiin.

Alivuokrassa ensivuokralainen jää asumaan asuinhuoneistoon vuokraamalla vain osan käyttämästään asunnostaan toisen käyttöön, kun jälleenvuokrauksessa ensivuokralainen vuokraa käyttämänsä asunnon kokonaan toiselle.  Nämä kaksi vuokrauksen muotoa eroavat siis paljon toisistaan, vaikka kummassakaan asunnon uusi vuokralainen ei tule osaksi vuokrasuhdetta päävuokranantajan kanssa.

Alivuokrauksella tarkoitetaan siis menettelyä, jossa ensivuokralainen vuokraa osan asunnostaan vastiketta vasten. Alivuokraaja on vuokrasuhteessa alivuokranantajaan (ensivuokralainen), ei kuitenkaan tämän vuokranantajaan. Alivuokraukselle ei tarvita päävuokranantajan lupaa, jos alivuokraaja vuokraa enintään puolet käyttämästään asunnostaan alivuokralaiselle, ja jos vuokraamisesta ei aiheudu huomattavaa haittaa päävuokranantajalle. Tätä alivuokrausoikeutta ei voida poistaa vuokrasopimuksella, koska alivuokraus perustuu pakottavaan oikeuteen. Alivuokran irtisanomisaika on vuokrasuhteen kestosta riippuen yksi tai kolme kuukautta, kun alivuokranantaja irtisanoo vuokrasopimuksen, ja 14 päivää alivuokralaisen irtisanoessa sopimuksen.  Vuokrasopimus päättyy kuitenkin ilman irtisanomisaikaa silloin, kun ensivuokralaisen hallintaoikeus asuntoon lakkaa. Alivuokralainen ei tule siis uudeksi vuokralaiseksi lain nojalla.

Jälleenvuokraukseen tarvitaan aina päävuokranantajan suostumus toisin kuin alivuokraukseen. Jällenvuokralaisen oikeutta jäädä asumaan huoneistoon on myös suojattu enemmän kuin alivuokralaisen. Jälleenvuokralainen saa jäädä asumaan huoneistoon, jos ensivuokralainen on irtisanonut tai purkanut oman vuokrasopimuksensa kesken jälleenvuokraussopimuksen. Jälleenvuokralaisen on kuitenkin ilmoitettava päävuokranantajalle halustaan jäädä asumaan huoneistoon kuukauden kuluessa siitä, kun hän saanut tietää ensivuokralaisen päättymisperusteesta. Päävuokranantaja voi kuitenkin perustelluista syistä vastustaa tätä. Näissä tapauksissa asia siirtyy käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

Vinkit

  • Jälleenvuokraukseen tarvitaan aina päävuokranantajan lupa, kun taas alivuokrauksessa tällaista lupaa ei lähtökohtaisesti tarvita

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa