Minilex - Lakipuhelin

Alivuokra ja asumislisä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Alivuokrasopimuksella muodostetaan sopimussuhde alivuokranantajan ja alivuokralaisen välille. He jakavat asunnon käytön yhdessä, mutta heillä on erillinen alivuokrasopimus alivuokralaisen käyttöoikeudesta huoneistoon. Laissa yleisestä asumistuesta eli asumistukilaissa säädetään, että samassa asunnossa pysyvästi asuville henkilöille eli ruokakunnalle maksetaan valtion varoista asumistukea. Samassa asunnossa asuvat henkilöt kuuluvat kuitenkin eri ruokakuntaan silloin, kun heidän asuntonsa hallinta perustuu erillisiin vuokrasopimuksiin. Alivuokralla oleva kuuluu siten eri ruokakuntaan päävuokralaisen kanssa, jolloin asumistuki myönnetään alivuokralaiselle ja päävuokralaiselle erikseen.

Kansaneläkelaitos eli Kela arvioi asumistukihakemuksessa saamansa selvityksen perusteella, ketkä kuuluvat samaan ruokakuntaan. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota esimerkiksi siihen, miksi henkilöt ovat muuttaneet yhteen. Lisäksi arvioinnin kohteena ovat asukkaiden ikä, asunnon koko sekä yhdessä asumisen kesto.

Alivuokralaisen ollessa yksin oma ruokakuntansa hän voi hakea Kansaneläkelaitokselta asumistukea asumismenoihinsa. Kela päättää asumistuen maksamisesta yleisen asumistukilain mukaisesti. Koska 1.8.2017 alkaen myös Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat siirtyvät opintuen asumislisien lakkauttamisen johdosta yleisen asumistuen piiriin, alivuokralla asuvan opiskelijan tulee hakea yleistä asumistukea Kelalta, joka päättää asumistuen myöntämisestä lain mukaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa