Minilex - Lakipuhelin

Työsuhdeasunnon vuokraaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän ja -antajan välinen sopimus asunnon käyttöoikeudesta voidaan tehdä tavallisena vuokrasopimuksena, työsuhdeasunnon vuokrasopimuksena tai vaikkapa sopimuksena palkkaetuasunnosta. Asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain mukaisella työsuhdeasunnolla tarkoitetaan sellaista työ- tai virkasuhteen perusteella vuokralle annettua asuinhuoneistoa, johon työnantajalla on määräysvalta. Työnantajalla voi olla tämä määräysvalta vuokranantajana tai esimerkiksi perustamansa säätiön välityksellä.

Erityispiirteenä työsuhdeasunnossa on näin työn ja asumisen kytkeminen toisiinsa. Työsuhdeasunnon vuokralaisella ei ole oikeutta siirtää vuokraoikeuttaan toiselle ilman vuokranantajan lupaa. Näin on säädetty nimenomaan siitä syystä, että asuminen on kytköksissä työ- tai virkasopimussuhteeseen. Ilman vuokranantajan lupaa vuokralainen saa kuitenkin käyttää asuntoaan perheensä kotina, jollei tästä aiheudu huomattavaa haittaa vuokranantajalle.

Vuokrasuhteen jatkaminen vuokralaisen kuoltua esimerkiksi vuokralaisen lesken toimesta edellyttää, että myös leski on työ- tai virkasuhteessa vuokralaisen työnantajaan. Samoin on säädetty vuokraoikeuden siirron osalta, eli tällöinkin siirron saajan tulee olla työ- tai virkasuhteessa vuokralaisen työnantajaan. Mutta kuten sanottu, vaaditaan vuokraoikeudensiirtoon kuitenkin aina työnantajan ja/tai vuokranantajan lupa.

Vuokrasopimuksen perusteena olevan palvelussuhteen päätyttyä vuokranantaja saa korottaa vuokran määrää laissa tarkemmin säädetyn mukaisesti, mikäli vuokralainen edelleen asuu työsuhdeasunnossa. Tästä on kuitenkin voitu sopia osapuolten välillä toisinkin.

Niin vuokranantaja kuin vuokralainenkin saavat irtisanoa vuokrasopimuksen sen perusteena olleen työ- tai virkasopimuksen päättyessä. Näin on riippumatta siitä, mitä vuokrasopimuksessa on sovittu vuokrasuhteen kestosta tai irtisanomisajan alkamisesta. Vuokranantajan käytettävissä oleva irtisanomisaika on riippuvainen palvelussuhteen kestosta.

Työsuhdeasunto on voitu järjestää myös alivuokrauksen kautta, jolloin voimassa on lähtökohtaisesti se, mitä yleensäkin alivuokrauksesta on säädetty.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa