Minilex - Lakipuhelin

Liikehuoneiston jälleenvuokraus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liikehuoneisto on mahdollisuus jälleenvuokrata vuokranantajan erikseen antaman luvan taikka vuokrasopimuksen perusteella. Kun liikehuoneiston edelleenvuokrannut ei ole oikeutettu hallitsemaan huoneistoa, ei hallintaoikeutta ole enää myöskään sillä, jolle se on edelleenluovutettu.

 

Kun liikehuoneiston jälleenvuokralle antanut vuokralainen laiminlyö vuokranmaksun, hän ei ole asettanut vuokranantajan kanssa sopimaansa vakuutta tai jos vuokralaisen omaisuus on asetettu konkurssiin ja vuokrasopimus jostain edellä mainitusta syystä päättyy, on liikehuoneistoa jälleenvuokraukseen perustuen hallussaan pitävä oikeutettu korvaukseen huoneiston hallinnan päättymisestä aiheutuneesta vahingosta. Korvausvelvollisuus vuokrasopimuksen päättymisen johdosta tulee kyseeseen myös sopimuksen päättyessä sen seurauksena, että liikehuoneiston edelleenvuokrannut irtisanoo tai purkaa vuokrasopimuksen tai hän sopii vuokranantajansa kanssa vuokrasopimuksen päättymisestä. Jos oikeushenkilön purkamista tai lakkaamista koskeva menettely on pantu vireille ja liikehuoneiston jälleenvuokralle antaneen oikeushenkilön vuokrasopimus tällä perusteella päättyy, aktualisoituu korvausvelvollisuus myös tällöin.

 

Eräissä tapauksissa vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, jonka huoneiston jälleenvuokrannut vuokralainen ja huoneistoa tämän perusteella hallussaan pitävä vuokralainen ovat laatineet keskenään. Kyseinen purkamisoikeus voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun liikehuoneistoa hallussaan pitävä hoitaa huoneistoa huonosti, hän viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää tai jos hän olennaisesti rikkoo sitä, mitä huoneiston osalta on sovittu. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa