Minilex - Lakipuhelin

Kiireellinen sijoitus lapsen hoidon ja huollon järjestämiseksi

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos lapsen terveys tai kehitys on välittömässä vaarassa tai lapsi on muutoin kiireellisen sijoituksen tai sijaishuollon tarpeessa, lapsi voidaan sijoittaa kiireellisesti laitoshuoltoon tai perhehoitoon tai muulla tavoin järjestää lapsen tarvitsema hoito ja huolto.

Kiireellisestä sijoittamisesta päättää kunnan sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen määräämä viranhaltija. Ennen päätöstä tulee selvittää lapsen, vanhemman, huoltajan sekä muun lapsen hoidosta ja kasvatuksesta tällöin vastaavan henkilön mielipide ja käsitys asiasta. Tämä voidaan kuitenkin jättää tekemättä, jos selvittämisestä aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaa haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle.

Kun peruste kiireelliselle sijoittamiselle on lakannut tai sijoitus on rauennut, tulee viranhaltijan tehdä välittömästi päätös sijoituksen lopettamisesta. Kiireellinen sijoitus raukeaa, jos päätöstä tai hakemusta hallinto-oikeudelle huostaanotosta ei ole tehty 30 päivässä kiireellisen huostaanoton alkamisesta tai ennen kiireellisen sijoituksen jatkopäätöksen päättymistä. Kyseinen jatkopäätös on voitu tehdä enintään 30 päiväksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa