Minilex - Lakipuhelin

Lastensuojeluasian vireille tulo ja lastensuojeluasiakkuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lastensuojeluasia tulee vireille hakemuksesta. Se voi tulla vireille myös sen johdosta, että sosiaalityöntekijä tai muu lastensuojelun työntekijä on saanut pyynnön lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojeluilmoituksen taikka muutoin saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Henkilöt, jotka ovat lasten kanssa tekemisissä ammattinsa puolesta tai saavat muutoin työssään tietoja lapsista ja perheistä, ovat salassapitosäännösten estämättä velvollisia ilmoittamaan mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Heidän on viipymättä tehtävä ilmoitus, jos he saavat tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoitus tulee tehdä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle. Myös yksityisillä henkilöillä on oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus mahdollisista salassapitosäännöksistä huolimatta.

Vireille tulon jälkeen arvioidaan lapsen mahdollinen kiireellinen lastensuojelun tarve sekä ratkaistaan, onko lastensuojelutarpeen selvityksen tekemiseen ryhdyttävä. Ilmoitus on voinut olla myös sellainen, ettei sen vuoksi tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Lastensuojelun asiakkuus alkaa, kun vireille tulon johdosta ryhdytään kiireellisesti lastensuojelutoimenpiteisiin tai tehdään päätös lastensuojelutarpeen selvittämisestä. Lastensuojeluasiakkuuden alkamisesta tehdään merkintä lasta koskeviin lastensuojeluasiakirjoihin.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa