Minilex - Lakipuhelin

Lapsen huostaanoton edellytykset ja huostaanoton voimassaolo

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on otettava lapsi huostaan ja järjestettävä hänelle sijaishuolto, mikäli lapsen terveys tai kehitys uhkaa vakavasti vaarantua puutteellisen huolenpidon tai muiden kasvuolosuhteiden vuoksi. Myös lapsen oma käyttäytyminen, joka vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä, voi velvoittaa lapsen huostaanottoon. Tällaista käyttäytymistä on esimerkiksi päihteiden käyttö. Huostaanottoon saadaan kuitenkin ryhtyä ainoastaan, jos avohuollon tukitoimet ovat osoittautuneet riittämättömiksi, taikka ne eivät muutoin ole sopivia tai mahdollisia lapsen edun kannalta. Sijaishuollon on lisäksi oltava lapsen edun mukaista.

Huostaanottoa koskevan päätöksen tekeminen edellyttää erinäisten menettelysäännösten noudattamista sosiaalityöntekijöiden taholta. Menettelysäännöksiin kuuluu mm. asiaan osallisten kuulemisvelvollisuus sekä asiakassuunnitelman laatiminen. Mikäli lapsen huoltaja tai 12-vuotias lapsi vastustaa huostaanottoa tai siihen liittyvää sijaishuollon järjestämistä, asian ratkaiseminen kuuluu hallinto-oikeudelle.

Huostaanotto on voimassa toistaiseksi, jatkuen siihen asti, kunnes huostaanoton edellytykset lakkaavat. Tällöinkään huostassapitoa ei saa kuitenkaan lopettaa, jos se on selvästi vastoin lapsen etua. Huostassapito lakkaa kuitenkin viimeistään silloin, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Päätös huostaanotosta raukeaa silloin, jos sen täytäntöönpanoon ei ole ryhdytty kolmen kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa