Minilex - Lakipuhelin

Lapsen osallistuminen lastensuojeluasian toteuttamisessa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Lastensuojeluasian toteuttamisessa lapsen toivomukset ja mielipiteet tulee selvittää ja ne on otettava huomioon lapsen iän ja kehitystason edellyttämällä tavalla. Mielipiteen selvittämisen on tapahduttava hienovaraisesti. Mielipide voidaan jättää selvittämättä ainoastaan silloin, jos se vaarantaisi lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos se muutoin on ilmeisen tarpeetonta.

Tietyissä tilanteissa lapsen puhevaltaa on määrättävä käyttämään edunvalvoja huoltajan sijasta. 12 vuotta täyttänyt lapsi saa käyttää itseään koskevassa asiassa huoltajan tai muun laillisen edustajan ohella erikseen puhevaltaansa. Tämän ikäiselle lapselle on myös varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen häntä itseään koskevan lastensuojeluasian ratkaisemista.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »