Minilex - Lakipuhelin

Jälleenvuokrausoikeus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jälleenvuokraus tarkoittaa sitä, että vuokralainen, joka on ensin vuokrannut asuinhuoneiston vuokranantajalta, vuokraa koko huoneiston edelleen uudelle vuokralaiselle. Ensimmäistä vuokralaista kutsutaan ensivuokralaiseksi ja toista jälleenvuokralaiseksi ja heidän välilleen muodostuu jälleenvuokrasuhde. Jälleenvuokraus on mahdollista ensivuokrasopimuksessa annetun tai vuokranantajan erikseen antaman luvan perusteella. Jälleenvuokrasuhteen myötä samasta asunnosta on voimassa kaksi vuokrasopimusta: ensivuokrasuhde sekä jälleenvuokrasuhde. Alkuperäisen vuokranantajan ja jälleenvuokralaisen välille ei siis tehdä vuokrasopimusta, mutta laissa on säädetty heidän välisestä suhteestaan ja oikeuksistaan toisiinsa nähden. Vuokrasopimuksessa ei voida sopia toisin oikeuksista, jotka on taattu jälleenvuokralaiselle laissa. 

Jälleenvuokraamiseen tarvitaan siis vuokranantajan (esim. asunnon omistajan) lupa. Jos tällainen on, ensivuokralaisen tulee ilmoittaa omalle vuokranantajalleen syntyneestä jälleenvuokrasuhteesta sekä jälleenvuokralaisesta ja jälleenvuokralaiselleen hänen tulee ilmoittaa oma vuokranantajansa sekä ensivuokrasopimuksen ehdot. Samoin, jos jommassa kummassa vuokrasuhteessa tapahtuu muutoksia, esimerkiksi purkaminen tai irtisanominen, on ensivuokralaisen ilmoitettava siitä myös toisen vuokrasuhteen osapuolelle, vaikkei muutos koskisikaan tätä. Jos ensivuokralainen saa purkaa jälleenvuokrasopimuksen, myös alkuperäisellä vuokranantajalla on sama oikeus ellei purkaminen tapahdu siitä syystä, että jälleenvuokralainen ei ole maksanut ehtojen mukaisesti vuokraa. Alkuperäinen vuokranantaja pystyy myös irtisanomaan jälleenvuokrasopimuksen ilmoittamalla siitä sekä jälleenvuokralaiselle että ensivuokralaiselle. Kummallakin vuokralaisella on oikeus vaatia tämän julistamista tehottomaksi tai vahingonkorvausta tuomioistuimessa.

Jälleenvuokralaisella on oikeus jatkaa omaa vuokrasuhdettaan vaikka ensivuokrasuhde päättyisikin, jos päättyminen on johtunut siitä, että ensivuokrasuhteen osapuolet ovat sopineet sen päättämisestä, ensivuokralainen on jättänyt vuokraa maksamatta, ensivuokralainen on itse irtisanonut sopimuksen tai ensivuokralainen on oikeushenkilö (esim. yritys), joka on lakkaamassa. Tällöin jälleenvuokralaisen on ilmoitettava kirjallisesti vuokranantajalle halustaan jatkaa vuokrasuhdetta. Jos taas vuokranantaja ei halua suostua tähän, asia on käsiteltävä tuomioistuimessa. Muissa tilanteissa jälleenvuokrasuhde päättyy normaalisti ilman irtisanomista silloin, kun ensivuokrasuhdekin päättyy. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa