Minilex - Lakipuhelin

Jälleenvuokrasuhde

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jälleenvuokraussuhde on vuokrasuhde, jossa asunnon vuokralainen (ensivuokralainen) vuokraa koko asunnon omalle vuokralaiselleen (jälleenvuokralaiselle). Jälleenvuokraussuhteeseen sovelletaan pitkälti samoja sääntöjä kuin muihinkin vuokrasopimuksiin. Asunnon jälleenvuokraus tarvitsee kuitenkin aina asunnon ensivuokralaisen vuokranantajan suostumuksen.

Jälleenvuokraussuhteen osapuolten välille tulee siis vuokrasuhde, minkä vuoksi jälleenvuokralainen on velvollinen maksamaan vuokraa asunnon ensivuokralaiselle. Jälleenvuokralainen ei tule siis vuokrasuhteeseen ensivuokralaisen vuokranantajan kanssa, mutta tästä huolimatta jälleenvuokralaisella on oikeus saada tietoa ensivuokralaisen vuokranantajasta. Ensivuokralaisen onkin ilmoitettava jälleenvuokralaiselleen oma vuokranantajansa sekä ensivuokrasopimuksen ehdot.

Merkittävin jälleenvuokralaisen oikeus on kuitenkin hänen oikeutensa vaatia, että ensivuokralaisen vuokranantajan suorittama irtisanominen julistetaan tehottomaksi. Jälleenvuokralainen voi vaatia irtisanomisen julistamista tehottomaksi samoin perustein kuin ensivuokralainen. Tämä oikeus on annettu jälleenvuokralaiselle, koska hänen oikeutensa olla vuokralaisena asunnossa on riippuvainen ensivuokralaisen asumisoikeudesta. Jälleenvuokraussuhde päättyy siis samaan aikaan kuin ensivuokralaisen ja hänen vuokranantajansa vuokrasuhde päättyy.

Jälleenvuokraussuhde suo kuitenkin jälleenvuokralaiselle oikeuden jäädä asuntoon vuokralaiseksi, jos ensivuokralaisen ja jälleenvuokralaisen vuokrasopimus päättyy kesken jälleenvuokraussuhteen. Lisäksi edellytetään, että vuokrasopimus on päättynyt ensivuokralaisen irtisanomisen tai purkamisen johdosta. Jälleenvuokralainen saa jatkaa myös vuokralaisena, jos vuokranantaja on purkanut ensivuokralaisen vuokrasopimuksen tämän vuokranmaksun laiminlyönnin johdosta. Jälleenvuokralaisen on kuitenkin ilmoitettava kuukauden kuluessa ensivuokralaisen vuokranantajalle halustaan jäädä vuokralaiseksi. Vuokranantaja voi perustelluista syistä vastustaa jälleenvuokralaisen jatkamista vuokralaisena. Tuomioistuin ratkaisee tarvittaessa riitatilanteet.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa