Minilex - Lakipuhelin

Jälleenvuokrasopimus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jälleenvuokrasuhteella tarkoitetaan vuokrasuhdetta, jossa vuokranantajalta asuinhuoneiston vuokrannut ensivuokralainen vuokraa koko huoneiston edelleen yhdelle tai useammalle omalle vuokralaiselleen. Jälleenvuokrasuhdetta ei voida perustaa luvatta, vaan se edellyttää joko ensivuokralaisen ja vuokranantajan välisessä vuokrasopimuksessa olevaa ehtoa tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa. Ensivuokralaisen on aina ilmoitettava vuokranantajalleen jälleenvuokrasuhteesta ja jälleenvuokralaisesta, sekä jälleenvuokralaiselle tiedot omasta vuokranantajastaan ja ensivuokrasopimuksen ehdoista.

Jälleenvuokrasuhteessa sovellettavat sopimusehdot riippuvat pitkälti vuokranantajan määräyksistä ja huoneenvuokraukselle laissa asetetuista yleisistä ehdoista. Vuokranantaja on voinut esimerkiksi määrätä, ettei ensivuokralainen saa periä korkeampaa vuokraa kuin mitä hän itse asunnosta maksaa. Mikäli vastaavia ehtoja ei ole asetettu, ensivuokralainen voi lähtökohtaisesti vuokrata asunnon eri ehdoilla kuin mitä ensivuokrasopimuksessa on sovittu. Vuokran määrän, maksuaikaan ja muihin vuokrasuhteen ehtoihin noudatetaan tällöin osapuolten välillä solmittua jälleenvuokrasopimusta, ja kohtuuttomia ehtoja voidaan viime kädessä kohtuullistaa tuomioistuimessa. Mikäli jälleenvuokrasopimusta ei ole tehty kirjallisesti, se katsotaan olevan voimassa toistaiseksi.

Jos ensivuokralaisella on oikeus purkaa jälleenvuokrasopimus, vuokranantaja saa käyttää samaa sopimuksen purkamisoikeutta ja purkaa jälleenvuokrasopimuksen paitsi, milloin purkaminen perustuu siihen, että jälleenvuokralainen on laiminlyönyt suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa. Vuokranantajan ja ensivuokralaisen on ilmoitettava vuokrasopimuksen purkamisesta, irtisanomisesta tai muusta vuokrasuhdetta koskevasta ilmoituksesta heti myös sille ensivuokrasuhteen tai jälleenvuokrasuhteen osapuolelle, johon irtisanomista, purkamista tai ilmoitusta ei ole kohdistettu. Jos vuokranantaja haluaa irtisanoa ensivuokrasopimuksen, hänen on tehtävä vuokrasopimuksen irtisanomisilmoitus sekä ensivuokralaiselle että jälleenvuokralaiselle.

Jollei vuokranantajan oikeudesta purkaa jälleenvuokrasopimus muuta johdu, jälleenvuokralaisella on oikeus jatkaa hallitsemansa asuinhuoneiston vuokrasuhdetta, jos ensivuokrasuhde päättyy jälleenvuokrasuhteen voimassaoloaikana sen johdosta, että ensivuokrasuhteen osapuolet ovat sopineet ensivuokrasuhteen päättymisestä, ensivuokralainen on irtisanonut tai purkanut ensivuokrasopimuksen, vuokranantaja on purkanut ensivuokrasopimuksen vuokranmaksun laiminlyönnin johdosta tai siitä syystä, ettei sovittua vakuutta ole asetettu tai että vuokralaisen omaisuus on luovutettu konkurssiin tai ensivuokralaisena olevan oikeushenkilön purkamista tai lakkaamista koskeva menettely on pantu vireille. Jos jälleenvuokralainen saa jatkaa huoneiston vuokrasuhdetta, vuokrasopimuksen ehdot jatkuvat samanlaisina kuin ensivuokrasopimuksessa. Jos jälleenvuokrasopimus on ollut määräaikainen, jälleenvuokralaisen oikeus jatkaa huoneiston vuokrasuhdetta kestää kuitenkin enintään tämän määräajan loppuun. Muissa kuin edellä mainituissa tapauksissa jälleenvuokrasuhde päättyy ilman irtisanomista samana ajankohtana kuin ensivuokrasuhde. Vuokrasopimuksen ehto, jolla rajoitetaan jälleenvuokralaiselle kuuluvaa oikeutta esimerkiksi jatkaa vuokrasuhdetta, on mitätön.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa