Minilex - Lakipuhelin

Huostaanoton yleisimmät syyt

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Huostaanotto on lastensuojelullinen toimenpide, jossa sosiaaliviranomainen ottaa lapsen sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen huostaan laissa säädettyjen huostaanoton edellytysten täyttyessä ja lapselle järjestetään tarvittaessa sijaishuolto. Huostaanotto voi olla vapaaehtoista tai tahdonvastaista. Keskeinen edellytys on lapsen terveyden ja kehityksen vakava vaarantuminen oman käytöksen vuoksi tai muuten puutteellisessa kasvuympäristössä. Puutteet lapsen huolenpidossa tai muut kasvuolosuhteet, jotka uhkaavat vakavasti vaarantaa lapsen terveyttä tai kehitystä, ovat edellytys huostaanottoon. Lapsi voi myös vaarantaa vakavasti terveyttään tai kehitystään käyttämällä päihteitä, tekemällä muun kuin vähäisenä pidettävän rikollisen teon tai muulla niihin rinnastettavalla käyttäytymisellään. Yleisiä huostaanoton syitä ovat lasten tai lapsen vanhempien väkivaltaisuus, päihteidenkäyttö, rikollisuus tai mielenterveysongelmat.

Huostaanoton tarkoitus on turvata lapsen kehitys ja kasvu. Huostaanotto on viimesijainen keino, jota käytetään vasta muiden toimenpiteiden osoittautuessa riittämättömiksi. Huostaanoton tulee lisäksi olla lapsen edun mukaista. Kaikkien laissa säädettyjen varsin tiukkojen huostaanoton edellytysten tulee täyttyä ennen huostaanottoa. Suuremmatkaan puutteet lapsen kasvatuksessa tai elinympäristössä eivät siten välttämättä johda huostaanottoon, vaan mahdollisesti lievempiin lastensuojelullisiin toimenpiteisiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa