Minilex - Lakipuhelin

Huoneenvuokran käsitteestä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Huoneenvuokra on kyseessä silloin, kun käyttöoikeus rakennukseen tai sen osaan luovutetaan vastiketta, eli vuokraa, vastaan. Vuokraoikeus voi lisäksi sisältää oikeuden käyttää rakennukseen tai huoneistoon liittyviä muita etuuksia, kuten sähköä, vettä tai puhelinta. Vuokralainen saa yksinomaisen käyttöoikeuden huoneistoon ja usein myös näihin etuuksiin, eli vuokranantaja ei ole oikeutettu käyttämään vuokralaisen ohella huoneistoa eikä etuuksia.

Huoneiston sovittu käyttötarkoitus määrittää sen, sovelletaanko asuinhuoneiston vai liikehuoneiston vuokrasta annettua lakia. Koska käyttötarkoitusta on mahdollista muuttaa vuokrasuhteen aikana sopimalla, ratkaisevaa on huoneiston tosiasiallinen käyttötarkoitus. Huoneistoja on mahdollista käyttää useaankin tarkoitukseen. Rajanveto asuinhuoneiston ja liikehuoneiston välillä voi kuitenkin olla hankalaa, mikä saattaa johtaa oikeusriitojen syntymiseen.

Vaikka huoneiston tosiasiallinen käyttötarkoitus on ratkaisevin tekijä huoneiston tyyppiä arvioitaessa, vuokranantajan ja vuokralaisen on hyvä vuokrasopimuksessa sopia nimenomaisesti siitä, mihin tarkoitukseen huoneistoa on sovittu käytettävän. Tällainen sopimusehto voi olla tärkeä todiste oikeusriidassa, ja myös huoneiston väärinkäyttö on helpommin havaittavissa.

Asuinhuoneiston vuokrasta annettua lakia sovelletaan, kun huoneiston tosiasiallinen käyttötarkoitus on pääasiallisesti asuinkäyttö. Ratkaisu on tehtävä tapauskohtaisesti ja apua voidaan saada esimerkiksi vertaamalla eri käyttötarkoituksiin varattua pinta-alaa. Liikehuoneiston vuokrasta annettua lakia sovelletaan sellaisiin huoneenvuokrasopimuksiin, joiden käyttötarkoitus on muu kuin pääasiallinen asuminen, esimerkiksi huoneiston käyttö toimistona tai varastona. Yhteen huoneistoon sovelletaan pääsääntöisesti vain jompaakumpaa lakia, ei molempia rinnakkain. Jos saman vuokrasopimuksen kohteena on useita huoneistoja joista jokaisella on selkeästi eri käyttötarkoitus, eri huoneistoihin sovelletaan eri lakeja.

Molemmat lait ovat lähtökohtaisesti ei-pakottavia. Tämä tarkoittaa, että lain säännöksistä voidaan poiketa huoneenvuokrasopimuksessa ja säännöksiä sovelletaan näihin sopimuksiin vain niiltä osin, kuin niistä ei ole erikseen sopimuksessa sovittu. Kummassakin laissa on kuitenkin myös pakottavia säännöksiä, joista ei voida sopia toisin.

On tärkeää huomata, että asuinhuoneiston ja liikehuoneiston käsitteiden erottaminen toisistaan ei ole pelkkää lakiteknistä pilkunviilausta. Kyse on ennen kaikkea vuokranantajan ja vuokralaisen oikeusasemasta. Koska sovellettava laki valitaan huoneiston tyypin ja todellisen käyttötarkoituksen mukaan, myös vuokranantajan ja vuokralaisen asemaa sekä huoneenvuokrasopimusta arvioidaan hieman eri tavoin riippuen siitä, onko kyseessä asuinhuoneiston vai liikehuoneiston vuokrasuhde.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa