Minilex - Lakipuhelin

Huoneenvuokra on maksettava etukäteen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaikka pääsääntönä vuokraoikeudessa on vastikkeen maksaminen jälkikäteen, on asuin- ja liikehuoneiston vuokrien osalta laissa omaksuttu vastakkainen sääntely. Lain mukaan silloin, kun vuokra suoritetaan rahana, on se maksettava viimeistään vuokranmaksukauden toisena päivänä. Maksuajankohdasta voidaan toki sopia toisinkin. Vuokranmaksukausi on kuukausi, ellei toisin ole sovittu. Eräpäivän siirtää seuraavalle arkipäivälle muun muassa arkilauantai ja pyhäpäivä. Jos asuinhuoneisto on vuokrattu muuta vastiketta kuin rahana suoritettavaa vastiketta vastaan, on sen maksamisesta sovittava aina erikseen.

Vuokra on maksettava myös siltä ajalta, jonka vuokralainen sopimuksen päättymisen jälkeen pitää huoneistoa hallinnassaan. Vuokralainen on myös vastuussa vuokran suorittamisesta alivuokralaisen jäädessä asuntoon vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen. Tällöin alivuokralainen vastaa luonnollisesti omalle vuokranantajalleen aiheuttamastaan vahingosta.

Asuinhuoneiston vuokra saadaan aina maksaa tilisiirrolla, ja muu sopimusehto on mitätön. Liikehuoneiston vuokrakin voidaan maksaa tilisiirrolla, mutta tästä voidaan sopimuksin myös poiketa. Jos vuokralainen kuitenkin haluaa maksaa muutoin kuin tilisiirrolla, on vuokranantaja velvollinen antamaan kuitin. Lain mukaan osapuolet voivat myös erikseen sopia, että vuokra maksetaan muuna vastikkeena kuin rahana.

Jos vuokralainen itse haluaa, on hänellä aina oikeus vapaaehtoisesti myös maksaa vuokraa etukäteen useammalta vuokranmaksukaudelta. Kuitenkin sellainen vuokrasopimukseen otettu ehto on mitätön, joka antaa vuokranantajalle oikeuden vuokrasuhteen kestäessä asettaa vuokralaiselleen velvollisuuden useamman vuokranmaksukauden maksamiseen etukäteen. Vuokrasopimusta tehtäessä voidaan kuitenkin erityisestä syystä sopia, että vuokraa maksetaan ennakolta useammalta vuokranmaksukaudelta. Tässäkään tilanteessa ei vuokraa voida kuitenkaan periä ennakolta yli kolmen kuukauden vuokraa vastaavaa summaa, tai vaatia maksettavaksi ennakolta enempää kuin yhden vuokranmaksukauden määrää silloin, kun vuokranmaksukausi on kolmea kuukautta pitempi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa