Minilex - Lakipuhelin

Alivuokralainen lainsäädännössä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Koska alivuokralainen ja alivuokranantaja muodostavat läheisen sopimussuhteen jakaessaan asunnon käytön yhdessä, heidän välistä sopimussuhdetta on nähty tärkeäksi säännellä tiettyjen seikkojen varalta. Laki asuinhuoneiston vuokraamisesta eli huoneenvuokralaki sääntelee asuinhuoneiston alivuokrauksesta ja alivuokralaisen eräistä oikeuksista. Erikseen mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta alivuokralaiseen sovelletaan samoja sääntöjä kuin niin sanotusti tavalliseen vuokralaiseenkin.

Alivuokralainen on lainsäädännössä määritelty alivuokrasuhteen osapuoleksi. Lain mukaan alivuokralainen saa alivuokrasuhteessa käytettäväkseen osan huoneistosta vastiketta vastaan ja hänen vuokranantajanaan toimii asunnon vuokralainen tai muu, joka hallitsee huoneistoa. Alivuokralainen ja vuokralainen jakavat asunnon yhdessä, ja osa alivuokrauksessa osa vuokratuista tiloista kuuluu alivuokralaisen omaan käyttöön.

Lain mukaan alivuokralaisella on oikeus saada tietää ne perusteet, joilla alivuokranantajalla tai muulla joka käyttää huoneistoa on oikeus antaa puolet huoneistosta alivuokralle.

Alivuokralaiselle on annettu laissa myös omakotitalon alivuokrauksessa oikeus käyttää vuokraamansa omakotitalon osaa yhteisenä asuntona puolisonsa, perheeseensä kuuluvien lasten, lähisukulaistensa sekä puolisonsa sukulaisten kanssa.

Irtisanottaessa alivuokrasopimus alivuokralaiselle on annettu 14 päivän irtisanomisaika, jota ei voi alivuokrasopimukseen liitetyllä ehdolla pidentää. Lisäksi on säädetty, että kun alivuokrasuhde päättyy, alivuokralaisen tulee muuttaa asunnosta muuttopäivää seuraavana arkipäivänä. Jossain tapauksissa tuomioistuin voi antaa luvan siirtää muuttopäivää myöhemmäksi.

Jos alivuokrasuhde on irtisanottu ilman hyväksyttävää syytä, lainsäädännössä on turvattu alivuokralaiselle oikeus saada kohtuullista korvausta muuttokustannuksista, kuluista, jotka syntyvät uuden asunnon hankkimisesta sekä hyvitystä enintään kolmen kuukauden vuokraa vastaava määrä siitä haitasta, joka johtuu huoneiston vaihtamisesta.

Lisäksi alivuokranantajalle kuuluu velvollisuus ilmoittaa vuokraoikeuden ja samalla alivuokrasuhteen päättymisestä alivuokralaiselle. Jos tämä ilmoitus laiminlyödään, alivuokralaisella on oikeus saada korvausta muuttokustannuksista, jos alivuokranantaja ei voi todistaa, että alivuokralaisen olisi pitänyt tietää vuokraoikeuden päättymisestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa