Minilex - Lakipuhelin

Päämiehen omaisuuden hoito

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvonnan keskeinen osa-alue on päämiehen omaisuuden hoito. Lähtökohtahan on, että edunvalvoja edustaa päämiestä, joka ei enää itse kykene huolehtimaan omaisuudestaan. Edunvalvojan on hoidettava päämiehen omaisuutta huolellisesti päämiehen hyödyksi.

Ensinnäkin päämiehelle tulee jättää se omaisuus, jota hän tarvitsee henkilökohtaiseen käyttöönsä. Päämiehen vallintaan on jätettävä hänen tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiin nähden kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja.  Jos päämies esimerkiksi vielä voi ja haluaa asua omistusasunnossaan, sitä ei myydä. Samoin hänelle jätetään esimerkiksi koti-irtaimisto ja vaatteet. Edunvalvojan tulee lisäksi säilyttää omaisuus, jota päämies myöhemmin tarvitsee esimerkiksi asumista tai elinkeinon harjoittamista varten. Jos siis päämies joutuu pysyvästi laitoshoitoon, asuntoa ei tule säilyttää, vaan päämiehen edun mukaista on myydä se.

Muu omaisuus, jota ei tarvita päämiehen henkilökohtaiseen käyttöön tai elatukseen, sijoitetaan. Laissa säädetään erikseen, että sijoitetun omaisuuden tulee riittävän varmasti säilyä, ja että sille tulee saada kohtuullinen tuotto. Käytännössä tämä tarkoittaa melko varovaista ja konservatiivista sijoittamista. Jos kuitenkin päämies on asian ymmärtäessään niin tahtonut, edunvalvoja saa sijoittaa omaisuuta myös riskialttiisti, korkeaa tuottoa tavoitellen. Kaikissa tapauksissa päämiehen omaisuutta ei ole järkevää säilyttää siinä muodossa kuin se on ollut päämiehellä. Joskus päämiehen omaisuuden tuoton turvaamiseksi saattaa olla tarpeen realisoida omaisuus eli muuttaa se rahaksi ja sijoittaa se uudelleen paremmin tuottavaan omaisuuteen. Merkittävän omaisuuden rahaksimuuttamiseen edunvalvoja tarvitsee kuitenkin holhousviranomaisen luvan.

Omaisuuden hoito ei tarkoita vain päämiehellä ennestään ollutta omaisuutta. Lisäksi edunvalvoja huolehtii siitä, että päämies saa ne tulot, jotka hänelle kuuluvat. Edunvalvoja esimerkiksi hakee päämiehen puolesta sosiaalietuuksia, perii saatavia ja valvoo tämän etua jakamattomassa kuolinpesässä.

Lain mukaan edunvalvojan tulee yleensäkin tunnollisesti pitää huolta päämiehen oikeuksista ja edistää tämän parasta. Päämiehen tarpeisiin tulee varata kunnolla rahaa, vaikka usein sukulaiset haluavatkin, että tämän kuoltua heille jäisi mahdollisimman paljon rahaa. Edunvalvojan huolellisuusvelvoitetta tehostaa vahingonkorvausuhka: hänen täytyy korvata vahinko, jonka tahallaan tai huolimattomuudesta aiheuttaa päämiehelle.

Edellä mainitut säännöt omaisuuden hoidosta perustuvat lakiin. Ne kuitenkin syrjäytyvät silloin, kun päämies on saanut omaisuutta testamentilla tai lahjakirjalla, jossa määrätään erikseen omaisuuden hoidosta. Edunvalvojan tulee lähtökohtaisesti hoitaa tällaista omaisuutta näiden erityisten määräysten mukaan.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa