Minilex - Lakipuhelin

Selvitys edunvalvontaa varten

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Digi- ja väestötietovirasto selvittää holhousviranomaisena edunvalvonnan tarpeen henkilön oman hakemuksen tai toisen henkilön tekemän ilmoituksen perusteella. Holhousviranomainen voi itse määrätä edunvalvojan, jos se, jonka etua olisi valvottava, kykenee ymmärtämään asian merkityksen ja hän itse pyytää tiettyä henkilöä määrättäväksi edunvalvojakseen. Muutoin edunvalvojan määrää tuomioistuin holhousviranomaisen hakemuksesta. Jos henkilö hakee itselleen edunvalvojan määräämistä, hänen tulee toimittaa Digi- ja väestötietovirastolle hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto edunvalvonnan tarpeestaan. Lisäksi holhousviranomainen kuulee hakijaa asiassa henkilökohtaisesti. Jos toinen henkilö on ilmoittanut henkilön edunvalvonnan tarpeesta, Digi- ja väestötietovirasto pyytää terveydenhuollolta lääkärinlausuntoa edunvalvonnan tarpeesta. Virasto kuulee lisäksi edunvalvontaan esitettyä henkilöä, mikäli hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Lisäksi holhousviranomainen voi kuulla hakijan tai edunvalvontaan esitetyn henkilön läheisiä, esimerkiksi aviopuolisoa, huoltajaa tai lapsia, ja pyytää tarpeellisia selvityksiä ja lausuntoja valtion ja kunnan viranomaiselta, Kansaneläkelaitokselta, Eläketurvakeskukselta, eläkesäätiöltä, vakuutuslaitokselta, pankilta, sosiaali- tai terveydenhuollon toimintayksiköltä, terveydenhuollon ammattihenkilöltä ja myös yksityiseltä sosiaalipalvelun tuottajalta.

Tuomioistuin voi määrätä edunvalvojan silloinkin kun holhousviranomainen voisi määrätä edunvalvojan. Tuomioistuin siis hankkii lääkärinlausunnon ja muut todisteet tai pyytää lääkärinlausunnon täydentämistä. Tuomioistuin kuulee edunvalvontaan ehdotettua vakuuttuakseen tämän toimintakyvystä ja ymmärryksestä. Tuomioistuin voi kuulla myös läheisiä kuten aviopuolisoa, lapsia tai huoltajaa. Tuomioistuin tutkii asian ja hankkii selvityksen itsenäisesti. Se ei esimerkiksi tukeudu holhousviranomaisen toimittamaan asianosaisten kuulemiseen. 

Edunvalvonnan jatkumisen tarpeellisuutta myös seurataan. Holhousviranomaisen on edunvalvojan määräämistä seuraavan neljännen kalenterivuoden aikana omasta aloitteestaan selvitettävä edunvalvonnan jatkumisen aiheellisuus ja tarvittaessa tehtävä käräjäoikeudelle hakemus edunvalvojan tehtävän määräämisestä lakkaamaan. Selvitys on tehtävä uudelleen joka neljäntenä kalenterivuotena. Selvitys voidaan jättää tekemättä, jos edunvalvojan määräämisen perusteen tai muun syyn vuoksi on ilmeistä, että edunvalvojan tarve on pysyvä. Selvitys tehdään niiden tietojen perusteella, jotka Digi- ja väestötietovirasto on tilintarkastuksen yhteydessä tai muutoin saanut päämiehen tilanteesta. Selvityksen yhteydessä on kuultava edunvalvojaa. Päämiestä on kuultava, jos päämiehen voidaan olettaa ymmärtävän asian merkityksen ja selvityksessä on tullut esiin seikkoja, jotka viittaavat siihen, että edunvalvojalle annettua määräystä voi olla tarpeen muuttaa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]