Minilex - Lakipuhelin

Ennakoiva edunvalvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakoiva edunvalvonta on mahdollista edunvalvontavaltuutuksella. Kyseisellä valtuutuksella voidaan varautua siihen, että henkilön toimikelpoisuus esimerkiksi sairauden tai ikääntymisen vuoksi tulevaisuudessa alenee. Edunvalvontavaltuutus syntyy ikään kuin kirjallisella sopimuksella, jonka kaksi asian ymmärtävää luonnollista henkilöä tekevät.

Valtuutus tarkoittaa sitä, että valtuutettu henkilö tekee valtuuttajan nimissä oikeustoimia, jotka sitovat valtuuttajaa. Valtuutettu toimii siis päämiehensä puolesta siten, ettei esimerkiksi kauppa tai sopimus sido häntä itseään. Edunvalvontavaltuutus laaditaan omaisuuden ja taloudellisten asioiden hoitamista varten. Se tulee ajankohtaiseksi vasta, jos valtuuttaja tulee kykenemättömäksi huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Kysymys on nimenomaan tulevaisuuteen varautumisesta, eikä valtakirja välttämättä koskaan tule voimaan.

Edunvalvontavaltuutus voi sitoa vain täysi-ikäisiä henkilöitä. Se on tehtävä kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava valtakirja. Todistajien on tiedettävä, mistä asiakirjassa on kysymys. Valtakirjasta on ilmettävä valtuuttamistarkoitus, eli valtuutuksen osapuolet, asiat, joihin valtuutettu on edustajana oikeutettu ja määräys siitä, missä tilanteessa valtakirja tulee käyttöön. Valtuuttaja voi nimetä asiakirjassa myös varavaltuutetun, eli henkilön, josta tulee tämän edustaja päävaltuutetun estyessä hoitamasta tehtävää.

Valtuuttajan on mahdollista perua valtuutus ennen kuin se tulee voimaan esimerkiksi hävittämällä valtakirjan tai laatimalla uuden edunvalvontavaltuutuksen. Edunvalvontavaltuutus tulee voimaan vasta, kun viranomainen vahvistaa sen. Vahvistus voi tapahtua sen jälkeen, kun valtuuttajasta on pääasiallisesti tullut kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan. Tämän todistamiseen edellytetään lääkärinlausuntoa tai muuta vastaavaa selvitystä.

Edunvalvonta valtuutuksen nojalla eroaa määrätystä tai lakimääräisestä edunvalvonnasta. Määrätyn edunvalvojan toimivalta riippuu laista, kun taas valtuutettu edunvalvoja toimii valtakirjan asettamissa puitteissa. Valtakirjaankin voi ottaa määräyksiä siitä, että johonkin asiaan sovelletaan lain säännöksiä. Holhousviranomainen valvoo myös valtuutukseen perustuvaa edunvalvontaa.

Ennen edunvalvontavaltuutuksen laatimista kannattaa tutustua aiheeseen. Edunvalvontavaltuutus on määrämuotoinen asiakirja, jonka oikeaoppinen laatiminen voi olla haastavaa ilman ulkopuolista apua. Valtakirja kannattaakin tehdä lakimiehen avustuksella.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]