Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta itselle

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvoja voidaan määrätä hakemuksesta ihmiselle, joka on vajaavaltaisuuden vuoksi tullut kykenemättömäksi hoitamaan omia asioitaan. Tämän ”perinteisen” edunvalvonnan lisäksi henkilöllä on kuitenkin oikeus myös järjestää itse etukäteen omien asioidensa hoito. Edunvalvontavaltuutuksella päämies voi järjestellä hyvinkin pitkälti itse asioidensa hoitamisen siinä tapauksessa, että hän tulevaisuudessa tulee kyvyttömäksi hoitamaan niitä itse.

Edunvalvontavaltuutus syntyy valtakirjan perusteella, joka myöhemmin voidaan vahvistaa holhousviranomaisessa. Edunvalvontavaltuutusvaltakirjan voi tehdä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Valtakirja on tehtävä kirjallisesti ja siitä on käytävä ilmi valtuuttamistarkoitus, asiat joissa valtuutettu oikeutetaan edustamaan valtuuttajaa, valtuuttaja ja valtuutettu, sekä määräys, jonka mukaan valtuutus tulee voimaan siinä tapauksessa, että valtuuttaja tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen, heikentyneen terveydentilan tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi huolehtimaan omista asioistaan. Valtuuttajan on joko allekirjoitettava valtakirja tai tunnustettava siinä oleva allekirjoituksensa kahden todistajan läsnäollessa. Todistajien on myös todistettava valtakirja allekirjoituksillaan. Valtuutetun on suostuttava valtuutukseen.

Valtuutus tulee voimaan, kun holhousviranomainen on vahvistanut valtuutuksen valtuutetun hakemuksesta. Tämän jälkeen valtuutettu on kelpoinen edustamaan päämiestään niissä asioissa, jotka on valtakirjassa määritelty. Valtuutus päättyy tavallisimmin päämiehen kuolemaan, mutta sen on mahdollista päättyä myös tilanteissa, joissa valtuutus peruutetaan tai valtuutettu ilmoittaa holhousviranomaiselle luopuvansa tehtävästään.

Edunvalvontavaltuutus on tulevaisuuteen suuntautuva oikeustoimi, jolla henkilö itse voi vaikuttaa siihen, miten ja kuka hänen asioitaan tulevaisuudessa hoitaa. Valtuutuksen sisällön, samoin kuin valtuutetun henkilön voi päättää itse. Holhousviranomainen valvoo valtuutetun toimintaa. Valtuutus ei välttämättä tule voimaan lainkaan, sillä se on sidottu henkilön itsensä terveydentilan kehittymiseen tulevaisuudessa, mutta sen avulla voidaan suunnitella etukäteen asioiden hoito valtuuttajan itsensä määrittelemällä tavalla, ja sen pääajatuksena on tukea valtuuttajan itsemääräämisoikeutta. Edunvalvontavaltuutus onkin luotu perinteisen edunvalvojan toiminnan vaihtoehdoksi, eikä sen voimassa ollessa tavallisesti voidakaan määrätä päämiehelle muuta edunvalvojaa. Lisätietoa valtuutuksen järjestämisestä ja muista vaihtoehdoista voi kysellä lakimiehiltämme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]