Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvontaprosessi tuomioistuimessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvontaprosessi käynnistyy hakemuksella. Käräjäoikeudelle voi tehdä hakemuksen maistraatti, henkilö itse, tämän edunvalvoja, aviopuoliso, lapsi tai muu läheinen. Toimivaltainen on se käräjäoikeus, jonka piirissä edunvalvontaan haettavalla on kotikunta, tai toissijaisesti se käräjäoikeus, jonka piirissä henkilö pääasiallisesti oleskelee. Jos tällaista tuomioistuinta ei ole, hakemus voidaan panna vireille Helsingin käräjäoikeudessa.

Koska edunvalvonta puuttuu henkilön itsemääräämisoikeuteen, häntä on tärkeää kuulla prosessissa. Täysi-ikäiselle, jolle haetaan edunvalvojaa, varataan tilaisuus tulla kuulluksi, samoin kuin hänen aviopuolisolleen. Jos haetaan henkilön toimintakelpoisuuden rajoittamista, tuomioistuimen tulee henkilökohtaisesti kuulla häntä, ellei se ole mahdotonta tai kohtuuttoman haitallista. Kuulemiseen siis ei tarvitse ryhtyä, jos henkilö ei selvästikään ymmärrä asiaa. Myös maistraatille on varattava tilaisuus tulla kuulluksi jos sen mielipide ei ilmene hakemuksen asiakirjoista, ja jos kuuleminen on tarpeen asian selvittämiseksi.

Edunvalvontaprosessissa tuomioistuimella on melko paljon valtaa ja vastuuta. Asian selvittäminen ei ole asianosaisten tahdon varassa, vaan tuomioistuin määrää hankittavaksi kaiken tarpeellisen selvityksen. Käytännössä tärkeä selvitys on lääkärinlausunto, mutta tuomioistuimen tulee huomioida muutakin näyttöä. Tuomioistuin voi myös määrätä oikeudenkäyntiavustajan tai niin sanotun prosessiedunvalvojan sille, jota haetaan edunvalvontaan, jos hänen oikeusturvansa sitä edellyttää.

Tuomioistuin ei ole myöskään sidottu hakemukseen. Se voi määrätä edunvalvojalle sellaisen tehtävän, jota ei ole haettu. Se voi myös rajoittaa henkilön toimintakelpoisuutta enemmän tai eri tavalla kuin hakemuksessa esitetään.

Käräjäoikeuden päätöksestä voi valittaa hovioikeuteen jokainen, joka olisi saanut esittää hakemuksen, eli maistraatti, henkilö itse, hänen edunvalvojansa ja läheisensä. Päätöstä tulee noudattaa muutoksenhausta huolimatta.

Menettelysäännöt on säädetty ennen kaikkea edunvalvojan määräämistä ja toimintakelpoisuuden rajoittamista varten. Niitä noudatetaan soveltuvin osin myös, jos haetaan edunvalvojan tehtävän muuttamista tai lakkauttamista, tai toimintakelpoisuuden rajoituksen muuttamista tai kumoamista.

Edunvalvonta rajoittaa ihmisen itsemääräämisoikeutta. Koska kyseessä on näinkin tärkeä intressi, tuomioistuimen tulee oma-aloitteisesti valvoa, että asia selvitetään kunnolla. Tuomioistuin voi myös poiketa hakemuksesta, jotta ratkaisu olisi mahdollisimman hyvä. Onnistuneen ratkaisun takeena on henkilön kuuleminen aina kun se on mahdollista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]