Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan palkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojalla on lähtökohtaisesti oikeus saada tehtävänsä laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio päämiehensä varoista. Poikkeuksena tähän on, että jos päämiehen tulot ovat palkkion perimisen ajalta riittävän pienet, ei edunvalvoja ole oikeutettu palkkioon. Lisäksi edunvalvojalla on oikeus saada kohtuullinen korvaus kuluista, jotka ovat aiheutuneet tälle edunvalvontatoimen johdosta. Myös alaikäisen lapsen edunvalvojana toimivalla huoltajalla on oikeus saada mahdollisuuksien mukaan kohtuullinen korvaus holhoustoimestaan lapsen varoista.

Edunvalvontapalkkio muodostuu vuotuisesta perusmaksusta ja mahdollisista lisämaksuista. Jos edunvalvoja on määrätty rajattuun tehtävään, johon ei liity yleistä velvollisuutta hoitaa päämiehen taloudellisia asioita ja omaisuutta, on hänellä oikeus saada palkkio esittämänsä kohtuullisen laskun mukaisesti.

Edunvalvonnan perusmaksu on 440 euroa vuodessa. Perusmaksu voi kuitenkin olla tätä alhaisempi, 280 euroa, jos päämiehen vuositulot ovat yhteensä alle 14 000 euroa ja hänen varallisuutensa arvo on säädettyä varallisuusrajaa (17 478 euroa) pienempi.

Edunvalvontapalkkion lisämaksun määrä on 200 euroa, ja se peritään yleensä aina edunvalvonnan aloittamisesta aiheutuvista toimenpiteistä. Lisämaksua voidaan periä myös esimerkiksi lupaa edellyttävistä tai vaativista toimenpiteistä, ja joissakin tilanteissa lisämaksun määrä voi olla myös 300 tai 600 euroa. Muutoin omaisuuden hoitamisesta perittävän lisämaksun määrä on kaksi prosenttia hoidettavana olevan varallisuuden arvosta.

Perusmaksun ja lisämaksun yhteenlasketun summan, siis edunvalvojan palkkion, määrä saa olla edellä mainitusta huolimatta enintään 18 prosenttia päämiehen laskennallisesta vuositulosta. Laskennallinen vuositulo sisältää vuositulon ja päämiehen varallisuuden yhteenlasketun määrän.

Jos edunvalvojan tehtävä on vuotta lyhyempi aika, edunvalvojan palkkion yhteismäärä jaetaan kahdellatoista ja kerrotaan tehtävän hoitamista vastaavien kuukausien määrällä. Alle vuoden pituisen edunvalvontatehtävän palkkion määrä vastaa siis edunvalvontatehtävään käytettyä aikaa, eikä siinä edellytetä siten esimerkiksi kokonaisen vuoden ajalta perusmaksua. Edunvalvontatehtävän vajaa kuukausi katsotaan kuitenkin täydeksi kuukaudeksi. Jos siis edunvalvojan tehtävä on kestänyt esimerkiksi tammikuusta toukokuun puoleen väliin, peritään palkkio koko toukokuun ajalta, vaikka tehtävä olisi loppunut jo puolessa välissä kuukautta.

Vinkit

- Edunvalvojalla on oikeus lähtökohtaisesti saada päämiehensä varoista kohtuullinen palkkio

- Palkkio sisältää vuotuisen perusmaksun ja lisämaksun, jota voidaan periä esimerkiksi edunvalvonnan aloittamisesta aiheutuvien toimenpiteiden vuoksi

- Edunvalvojan palkkion enimmäismäärästä on säädetty erikseen ja esimerkiksi vuosittaisen perusmaksun määräksi on säädetty 440 euroa tai 280 euroa päämiehen vuosituloista riippuen

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa