Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvontavaltakirja

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvontavaltuutus eli edunvalvontavaltakirja laaditaan silloin, kun henkilö haluaa valtuuttaa toisen edustamaan häntä omaisuuttaan koskevissa ja muissa etenkin taloudellisissa asioissaan siinä tapauksessa, että hänen kykynsä hoitaa asioitaan heikentyy tulevaisuudessa. Valtakirja saatetaan tehdä esimerkiksi silloin, kun henkilön terveydentila on vaarassa heikentyä sairauden takia. Valtuutuksen tekijän tulee olla valtakirjan tekohtekellä vähintään 18-vuotias ja hänen tulee ymmärtää valtakirjan merkitys. 

Edunvalvontavaltakirja tulee tehdä aina kirjallisesti ja kahden esteettömän todistajan on allekirjoitettava se. Esteettömyydellä tarkoitetaan tässä tapauksessa sitä, että todistajan tulee olla täysivaltainen, eikä hän saa olla esimerkiksi valtuutetulle läheinen henkilö, tämän sukulainen, puoliso tai sukulaisen puoliso. Todistajien on myös oltava samanaikaisesti läsnä paikalla silloin, kun valtuuttaja allekirjoittaa valtakirjan. Todistajilta ei edellytetä, että he ovat selvillä valtakirjan sisällöstä, vaan heidän pääasiallisena tehtävänään on todistaa valtuuttajan allekirjoitus oikeaksi.

Itse valtakirjasta tulee ilmetä valtuuttaja, valtuutettu, valtuuttamistarkoitus ja se, milloin valtakirja tulee voimaan. Valtakirja voidaan määrätä tulemaan voimaan esimerkiksi silloin, kun valtuuttaja on sairauden vuoksi tullut kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Lisäksi valtakirjaan tulee merkitä ne asiat, joihin valtuutetulla on oikeus ryhtyä valtuuttajan puolesta hänen edustajanaan. Myös vara- tai toissijaisia valtuutettuja voidaan nimetä. Asiat, joita valtuutuksen nojalla saa päämiehen puolesta hoitaa voivat koskea paitsi omaisuutta, myös valtuuttajan hoitoa ym. henkilökohtaisia asioita. Kuitenkaan valtuutettu ei voi tehdä tämän puolesta korostetun henkilökohtaisia toimia, esimerkiksi testamenttia.

Edunvalvontavaltakirja ei tule itsestään voimaan, vaan holhousviranomaisen eli Digi- ja väestötietoviraston on ensin vahvistettava se. Valtuutetun tulee hakea holhousviranomaisen vahvistusta valtakirjalle esimerkiksi silloin, kun valtuuttajan terveydentila on heikentynyt huomattavassa määrin. Holhousviranomainen saattaa edellyttää lääkärintodistuksen esittämistä valtuuttajan terveydentilan selvittämiseksi. Valtuutuksen tultua voimaan holhousviranomainen myös valvoo valtuutetun toimintaa. Taloudellisia asioita hoitavan valtuutetun tulee antaa holhousviranomaiselle omaisuusluettelo, jossa kerrotaan päämiehen varat ja velat. Jos valtuutuksessa niin määrätään, valtuutetun tulee myös määräajoin tehdä holhousviranomaiselle tiliä.

Kun valtuutus on vahvistettu, valtuutettu saa edustaa valtuuttajaa sopimuksissa ja muissa oikeustoimissa, sen mukaan kuin valtuutus ja lainsäädäntö sallivat. Valtuutetun tulee tunnollisesti toimia päämiehensä parhaaksi. Hänen tulee korvata vahinko, jonka aiheuttaa tälle tahallaan tai huolimattomuudesta. Valtuutetun tulee kuulla päämiestä ennen tärkeitä päätöksiä, jos tämä kykenee ymmärtämään asian. Valtuutettu ei saa lahjoittaa päämiehen omaisuutta. Valtuutuksessa voidaan kuitenkin määrätä, että tietyissä tilanteissa annetaan lahjoja päämiehen puolesta.

Valtakirja voidaan myös peruuttaa valtuuttajan toimesta, mikäli tämä muuttaa mielensä ennen terveydentilansa olennaista heikkenemistä. Peruutus tehdään ottamalla valtakirja takaisin, hävittämällä se tai tekemällä uusi valtakirja. Valtakirjan muotovaatimusten noudattaminen on erittäin tärkeää valtakirjan pätevyyden kannalta. Edunvalvontavaltakirjan laatimista, voimaantuloa ja peruuttamista koskevissa kysymyksissä kannattaa olla yhteydessä lakimieheen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Edunvalvontavaltuutuksella valtuutetaan henkilö hoitamaan valtuuttajan taloudellisia ja muita asioita silloin, kun valtuuttajan kyky itse hoitaa asioita heikentyy
  • Valtakirjan voi laatia kuka tahansa yli 18-vuotias henkilö, joka ymmärtää valtakirjan merkityksen

Varoitukset

  • Edunvalvontavaltuutuksen tekoon on tarkat muotovaatimukset, esimerkiksi kahden esteettömän todistajan yhtäaikainen läsnäolo ja allekirjoitus, joista poikkeaminen vaarantaa sen pätevyyden

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]