Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta ja maksut

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Digi- ja väestötietovirasto perii edunvalvontaan liittyvistä toimenpiteistä sekä lupa- ja hakemusasioista maksuja.

Maksu päätöksessä, joka koskee omaisuuden ositusta tai perinnönjakoa, määräytyy jaettavan nettovarallisuuden mukaan 184-444 euron välillä. Päätös muussa lupa-asiassa on 184 euroa/päätös.

Myös tilintarkastusmaksu määräytyy päämiehen tilikauden lopussa olevien bruttovarojen mukaan edellyttäen, että päämiehen nettotulot, rahana annetut sosiaaliset etuudet mukaan luettuina ovat enemmän kuin 8029 euroa vuodessa. Maksu liikkuu välillä 52-454 euroa/tilintarkastus. Alaikäiseltä päämieheltä peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista puolet. Mikäli samassa taloudessa asuu kolme tai useampi alaikäinen päämies, joilla on yhteinen edunvalvoja, peritään edellä olevan taulukon mukaisista tilintarkastusmaksuista kultakin yksi kolmasosa. Mikäli tilikausi on vähintään kaksi vuotta, peritään viimeiseltä täydeltä vuoden ajanjaksolta taulukon mukainen tilintarkastusmaksu ja muilta vuoden pituisilta jaksoilta yksi kolmasosa taulukon mukaisesta tilintarkastusmaksusta. Jos tilikausi kestää alle kaksi vuotta, peritään tilintarkastuksesta taulukon mukainen maksu, mutta kuitenkin niin, että mikäli tilikausi onpuolta vuotta lyhyempi, peritään edellä säädetyn mukaisista tilintarkastusmaksuista ainoastaan puolet.

Edunvalvojan tai edunvalvojan sijaisen määrääminen päätöksellä maksaa 113 euroa.

Ote holhousrekisteristä maksaa 15 euroa. Todistus, joka tarvitaan edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun toimiessa ulkomailla, kustantaa 25 euroa.

Edunvalvontavaltuutuksen vahvistaminen maksaa 130 euroa/päätös.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa