Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonnan hinta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Holhoustoimesta annetun lain mukaan holhoustoimen tarkoituksena on valvoa niiden henkilöiden etua ja oikeutta, jotka eivät vajaavaltaisuuden, sairauden, poissaolon tai muun syyn vuoksi voi itse pitää huolta taloudellisista asioistaan. Edunvalvoja määrätään ainoastaan jos siihen on tarve, esimerkiksi silloin jos henkilö ei itse tosiasiassa ymmärrä niitä oikeustoimia joita hänen nimissä täytyy tehdä.

Jos henkilö itse on hakenut edunvalvojan määräämistä, määrä holhousviranomainen edunvalvojan. Jos hakija ei itse pysty hakemaan edunvalvojaa, esimerkiksi siksi, ettei hän ymmärrä mitä edunvalvojan määrääminen hänelle merkitsee, tai siksi koska joku muu henkilö hakee edunvalvojan määräämistä, määrää käräjäoikeus edunvalvojan.

Edunvalvojan oikeus korvaukseen

Holhoustoimesta annetussa laissa säädetään muun muassa että täysi-ikäisen edunvalvojalla on oikeus saada päämiehensä varoista korvaus tarpeellisista kuluistaan sekä tehtävänsä laatuun ja laajuuteen ja päämiehen varoihin nähden kohtuullinen palkkio.  Edunvalvojalla on siis oikeus korvaukseen kuluistaan. Lisäksi edunvalvojalla on oikeus kohtuulliseen palkkioon. Valtioneuvoston asetuksella (696/2012) säädetään palkkion suuruudesta. Esimerkiksi edunvalvojan tehtävän sisältö vaikuttaa palkkion suuruuteen.

Perusmaksu

Valtioneuvoston asetuksen (696/2012) mukaan perusmaksu on 440 euroa vuodessa. Jos päämiehen vuositulo on 14 000 euroa tai sitä pienempi, on perusmaksu kuitenkin 280 euroa.

Lisämaksut

Edunvalvontaa aloittaessa on tiettyjä toimenpiteitä joita täytyy tehdä. Näistä aiheutuvista kustannuksista peritään lisämaksua 200 euroa. Muista toimenpiteistä ja lisämaksuista säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Esimerkiksi omaisuuden hoitamisesta peritään lisämaksu, joka on kaksi prosenttia hoidettavana olevan varallisuuden arvosta.

Palkkion enimmäismäärä

Perusmaksun ja lisämaksun yhteenlaskettu määrä ei kuitenkaan saa olla miten korkea tahansa. Tämä yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 18 prosenttia päämiehen laskennallisesta vuositulosta.

Jos edunvalvonta-asiat mietityttävät, vastaavat asiantuntijat lakipuhelimessa mielellään tiedusteluihin aiheesta.

Vinkit

- Edunvalvojalla on oikeus kohtuulliseen palkkioon.

Varoitukset

- Päämiehen vuositulot vaikuttavat edunvalvojan palkkioon.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa