Minilex - Lakipuhelin

Vuosi-ilmoitus edunvalvonnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Holhousviranomaiset valvovat edunvalvonnan toimintaa. Valvonnan toteuttamiseksi Suomessa ylläpidetään holhousasioiden rekisteriä. Rekisteriin on merkittävä edunvalvonnan kohteen omaisuus käytännössä aina, jos edunvalvoja on määrätty täysi-ikäiselle henkilölle. Ala-ikäisen omaisuus tulee merkitä rekisteriin silloin, kun omaisuuden määrä ei ole vähäinen. Edunvalvojan yhtenä velvollisuutena on tehdä vuosi-ilmoitus päämiehen omaisuudesta edunvalvontaviranomaiselle.

Vuositilivelvollisuus koskee täysi-ikäisen päämiehen edunvalvojaa, ellei häntä ole vapautettu siitä. Sen sijaan alaikäisen lakimääräistä edunvalvojaa velvollisuus koskee vain, mikäli alaikäisen omaisuus on täytynyt merkitä holhousasioiden rekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus syntyy näin ollen ensinnäkin tilanteessa, jossa alaikäinen on kuolinpesän osakas ja hänen osuutensa pesän varoista on jokseenkin merkittävä. Toiseksi omaisuudesta on tehtävä vuosi-ilmoitus, jos alaikäisellä on muutoin enemmän kuin vähäinen määrä omaisuutta, joka on edunvalvojan hoidettavana. Kolmanneksi omaisuusluettelo- ja vuositilivelvollisuus koskee tilannetta, jossa siihen on erityinen syy alaikäisen omaisuuden vähäisyydestä huolimatta.

Edunvalvojan on annettava vuositili kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Yleensä tilikausi on kalenterivuosi, mutta se voi olla myös muu viranomaisen määräämä ajanjakso. Sisällöllisesti vuositili voi olla täydellinen tai yleispiirteinen. Edunvalvoja saa tehdä yleispiirteisen vuositilin vain silloin, jos holhousviranomainen on antanut siihen luvan. Lupa voidaan myöntää ensinnäkin lakimääräiselle edunvalvojalle, eli vanhemmalle, joka edustaa alaikäistä lastaan. Toiseksi päätös yleispiirteisestä vuositilistä voidaan antaa täysi-ikäisen edunvalvojalle, joka on samalla hänen vanhempansa, sisaruksensa tai muu läheisensä.

Täydellinen vuosi-ilmoitus on ikään kuin kirjanpito päämiehen varoista ja veloista tilikauden alkaessa ja päättyessä, tilikauden aikana niissä tapahtuneista muutoksista, päämiehen puolesta tehdyistä merkittävistä oikeustoimista sekä muista vastaavista toimenpiteistä, joihin edunvalvoja on ryhtynyt omaisuutta hoitaessaan. Lisäksi vuosi-ilmoituksen on sisällettävä tiedot omaisuudesta, jonka edunvalvoja on tilikauden aikana antanut päämiehensä käyttöön. Yleispiirteinen vuositili voi olla vain vapaamuotoinen ilmoitus päämiehen omaisuudesta. Siitäkin on kuitenkin ilmettävä se omaisuus, jonka edunvalvoja on tilikauden aikana antanut läheisensä vallittavaksi.

Vuosi-ilmoitusvelvollisuus on otettava vakavasti, sillä sen rikkomisella on seurauksensa. Holhousviranomainen voi määrätä edunvalvojan antamaan laiminlyödyn selvityksen sakon uhalla tai uhalla, että toimenpide teetetään edunvalvojan kustannuksella. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]