Minilex - Lakipuhelin

Eturistiriita edunvalvonnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvoja edustaa päämiestään. Edustaminen koskee päämiehen omaisuutta ja taloudellisia asioita koskevia oikeustoimia, jollei tuomioistuin ole määrännyt tai ole laissa säädetty toisin. Edunvalvojaakin koskevat kuitenkin esteellisyyssäännökset, jotka turvaavat päämiehen suojaa hänen ja edunvalvojansa välillä olevien eturistiriitojen varalta.

Mikäli edunvalvojan ja päämiehen edut joutuvat ristiriitaan keskenään, ei edunvalvoja saa edustaa päämiestään. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, jos päämiehen vastapuolena on joku edunvalvojalle läheinen henkilö taikka jos edut jostain muusta yksittäistapauksellisesta syystä joutuvat ristiriitaan keskenään. Jos edunvalvoja ei tällaisen eturistiriidan vuoksi saa tilapäisesti edustaa päämiestään, voi tuomioistuin määrätä henkilölle edunvalvojan sijaisen.

Mikäli siis edunvalvojan ja päämiehen edut joutuvat tapauksessa keskenään ristiriitaan, ei edunvalvoja saa edustaa päämiestään ja toimia hänen puolestaan. Edunvalvojan sijaiseen pätevät kuitenkin edelleen samat esteellisyyssäännöt ja muut edunvalvojaa koskevat samat säännökset kuin varsinaistakin edunvalvojaa.  

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa