Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta on taloudellisten asioiden hoitamista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvontaoikeudessa määritellään ne säännöt ja menettelytavat, joita noudatetaan hoidettaessa toiselle kuuluvia taloudellisia asioita. Holhoustoimilain edunvalvontajärjestelmä on ensisijassa omaisuuden ja tulojen valvonta- ja hoitojärjestelmä. Edunvalvontaoikeuden piiriin kuuluu monenlaisia tilanteita. Edunvalvoja voidaan määrätä ikänsä puolesta vajaavaltaiselle alle 18-vuotiaalle henkilölle, jos huoltajat eivät jostain syystä ole kykeneväisiä edunvalvontaan. Edunvalvontaoikeuden piiriin kuuluvat myös tilanteet, joissa täysi-ikäinen henkilö on syystä tai toisesta menettänyt kykynsä hoitaa itse taloudelliset asiansa. Kolmanneksi edunvalvonta tulee kyseeseen silloin, kun henkilö on itse järjestänyt edunvalvonnan siltä varalta, että sairauden tai muun yllättävän tilanteen myötä tulisi kyvyttömäksi taloudellisten asioidensa järjestämiseen. Tällöin on kyse edunvalvontavaltuutuksesta.

Tuomioistuin tai holhousviranomainen määrää edunvalvojan vajaavaltaiselle, jolta sellainen puuttuu. Edunvalvoja hoitaa ja vajaavaltaisen omaisuutta ja tarvittaessa antaa suostumuksensa tai kieltää valvottua tekemästä tiettyjä oikeustoimia. Edunvalvoja voi myös tehdä oikeustoimia päämiehensä puolesta. Vajaavaltaisen tekemä oikeustoimi ei sido vajaavaltaista, jos hänellä ei ollut sen tekemiseen oikeutta eikä pesänhoitaja ole antanut siihen suostumustaan. Vajaavaltainenkin voi tosin tehdä pätevästi oikeustoimia jotka ovat merkitykseltään vähäisiä ja olosuhteisiin nähden tavanomaisia.

Edunvalvoja on esteellinen, jos hän edustaa itseään ja päämiestään samassa asiassa. Tällöin päämiehelle on määrättävä esteetön edustaja sen tietyn oikeustoimen tekemistä varten, josta syntyisi eturistiriitoja. Käytännössä eturistiriita syntyy useimmiten siten, että päämies ja edunvalvoja ovat saman kuolinpesän osakkaita. Edunvalvojan sijainen määrätään väärinkäytösten välttämiseksi. Erityinen edunvalvoja taas määrätään esimerkiksi silloin, kun perinnönjako tulee ajankohtaiseksi, mutta perillisen tai testamentinsaajan olinpaikkaa ei tiedetä. Testamentissa tai lahjakirjassa on voitu myös määrätä, että saajalle tuleva omaisuus on annettava muun henkilön kuin saajan edunvalvojan hoidettavaksi.

Edunvalvonnan tarkoituksena on siis estää kaikenlaiset päämiestä vahingoittavat taloudelliset väärinkäytökset ja varmistaa, että päämiehen omaisuutta käytetään ja hoidetaan tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisää tietoa edunvalvonnasta saat soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]