Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvontavaltakirjassa mainitun valtuutetun oikeudet ja velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvontavaltuutuksessa niin kuin muissakin valtuutuksissa voidaan erottaa toisistaan valtuutetun kelpoisuus sekä valtuutetun toimivalta. Kelpoisuudella tarkoitetaan sitä, mitä valtuutettu voi tehdä suhteessa oikeustoimikumppaniin (kuten myyjään tai ostajaan) ja toimivallalla taas sitä, mitä valtuutettu saa tehdä suhteessa päämieheen.

Sen, mihin valtuutettu on kelpoinen, osoittaa edunvalvontavaltakirja. Kyse on päämiehen ja valtuutetun välisestä toimeksiantosuhteesta ja siten valtuutetun oikeuksista ja velvollisuuksista päämiestä kohtaan. Valtuutetun tehtäviin kuuluvat ne, jotka hänen tehtäviksi määritellään edunvalvontavaltuutuksessa. Päämies voi kuitenkin toimiohjeillaan rajoittaa valtuutetun kelpoisuutta siitä, mitä edunvalvontavaltuutus osoittaa. Toimiohjeilla on kuitenkin merkitystä vain päämiehen ja valtuutetun välisessä suhteessa. Päämiehen oman harkinnan varaan jää se, mitkä seikat kirjataan valtakirjaan ja mitkä jäävät niin sanotusti hiljaisiksi ohjeiksi eli toimiohjeiksi. Usein (edunvalvonta)valtakirja kirjoitetaan pelkistetyksi eikä siihen kaikkia niitä ehtoja, joiden mukaisesti päämies haluaa, että valtuutettu toimii. Monimutkaisten toimiohjeiden sisällyttäminen edunvalvontavaltuutukseen voi tehdä oikeustoimikumppaneiden kanssa toimimisen monimutkaiseksi. Tällöin on syytä laatia erillinen asiakirja toimiohjeista.

Valtuutetun perusvelvollisuuksiin kuuluvat päämiehen edun ja hänen parhaan edistäminen, päämiehen mielipiteen tiedusteleminen valtuutetun toimintaan liittyvissä asioissa sekä niin sanottu varojen erilläänpitovelvollisuus. Tällöin päämiehen varat on ehdottomasti pidettävä erillään valtuutetun varoista. Näistä lakisääteisisistä velvollisuuksista ei voida sopia toisin päämiehen ja valtuutetun välisellä sopimuksella. Velvoitteet on säädetty päämiehen sekä hänen omaisuutensa suojaksi. Näin ollen valtuutettu ei saa tahallisesti tai huolimattomuudellaan hukata taikka luovuttaa päämiehen omaisuutta tämän vahingoksi. Myös varojen väärinkäyttöä suojataan erilläänpitoperiaatteella.

Kun edunvalvontavaltuutus halutaan saada voimaan, holhousviranomaisen tulee vahvistaa se. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että päämies menettäisi täysin oman oikeustoimikelpoisuutensa. Vahvistaminen ei tarkoita suoraan sitäkään, että päämies ei enää ymmärtäisi häntä koskevien asioiden merkityksen. Jos edunvalvontavaltakirjassa on esimerkiksi ilmoitettu, että valtuutettu toimii päämiehen sijasta sellaisissa asioissa, joiden merkitystä päämies ei ymmärrä, kysymys päämiehen riittävästä ymmärryksestä tulee ratkaista tapauskohtaisesti.

Edunvalvontavaltuutetulla on oikeus saada päämiehen varoista tehtävän laatuun ja laajuuteen nähden kohtuullinen palkkio sekä korvaus tarpeellisista kuluistaan. Toisin on mahdollista sopia päämiehen ja valtuutetun kesken.

Lakimiehemme kertovat lisää edunvalvontavaltuutetun oikeuksista ja velvollisuuksista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa