Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojien toiminnan valvonta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojien toimintaa valvoo holhousviranomainen eli Digi- ja väestötietovirasto, sillä koko holhoustoimen tavoitteena on turvata päämiehen edun toteutuminen. Edunvalvojat ovat virastolle tilivelvollisia, ja joitakin toimenpiteitä varten heidän tulee hakea virastolta erikseen lupaa.

Keskeinen valvonnan väline on omaisuusluettelo. Edunvalvoja on velvollinen toimittamaan sen Digi- ja väestötietovirastolle kolmen kuukauden kuluessa tehtävänsä alkamisesta. Siinä luetellaan ne päämiehen varat ja velat, jotka ovat edunvalvojan hoidossa. Lisäksi mainitaan käyttövarat, jotka edunvalvoja on jättänyt päämiehen vallittavaksi. Jos päämies myöhemmin saa omaisuutta, omaisuusluetteloa tulee täydentää kuukauden kuluessa kustakin saannosta. Tämä ei kuitenkaan koske toistuvaa etuutta, esimerkiksi eläkettä, jos sen peruste on jo mainittu luettelossa.

Omaisuusluetteloa ei tarvitse tehdä, jos edunvalvojan tehtäviin ei lainkaan kuulu päämiehen omaisuuden hoito. Tämä on kuitenkin harvinaista. Alaikäisen lapsen edunvalvojan tulee tehdä omaisuusluettelo vain, jos omaisuutta on niin paljon, että se tulee merkitä holhousasioiden rekisteriin (yli 20 000 euroa).

Omaisuusluetteloa täydentää omaisuuden hoitosuunnitelma, jonka Digi- ja väestötietovirasto voi tarvittaessa määrätä laadittavaksi. Näin tehdään esimerkiksi tilanteessa, jossa hoidettavaa omaisuutta on paljon.

Edunvalvoja on myös tilivelvollinen päämiehensä omaisuuden hoitamisesta. Hänen on toimitettava Digi- ja väestötietovirastolle vuosittain vuositili, jonka tilikausi on lähtökohtaisesti kalenterivuosi. Vuositili on annettava kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä, eli säännönmukaisesti huhtikuun ensimmäiseen päivään mennessä. Vuositili kertoo päämiehen varat ja velat tilikauden alussa ja lopussa, tilikauden tapahtumat sekä muut merkittävät toimet. Jos edunvalvojan tehtävä lakkaa, esimerkiksi päämiehen kuoleman johdosta, tulee valvojan antaa Digi- ja väestötietovirastolle päätöstili viimeisen vuositilin jälkeiseltä ajalta. Vuositiliä ja päätöstiliä ei tarvitse antaa sellaisen alaikäisen edunvalvonnasta, jolla ei ole niin paljon omaisuutta, että sitä tulisi merkitä holhousasioiden rekisteriin.

Vuositilin ja päätöstilin ei aina tarvitse olla tarkkoja. Jos edunvalvoja on päämiehen läheinen, esimerkiksi puoliso, Digi- ja väestötietovirasto voi päättää, että tili voi olla yleispiirteinen. Tällöin esimerkiksi tavallisia asumiskuluja ei tarvitse eritellä, mutta päämiehen omaisuuden muutokset täytyy silti mainita. Jos edunvalvojan hoidettavana on vain vähän omaisuutta, Digi- ja väestötietovirasto voi päättää, että vuositiliä ei tarvitse toimittaa ainakaan joka vuosi. Tilivelvollisuus ei lainkaan koske sellaista edunvalvojaa, jonka ei tarvitse laatia omaisuusluetteloa.

Digi- ja väestötietovirasto valvoo edunvalvojien toimintaa näiden antamien asiakirjojen perusteella. Lain mukaan pakollisia ovat omaisuusluettelo, vuositili ja päätöstili. Virasto suorittaa tilintarkastuksen, jolla se varmistaa, että edunvalvoja on huolehtinut päämiehensä eduista parhaalla mahdollisella tavalla eikä ole hukannut päämiehen omaisuutta.

Digi- ja väestötietoviraston tulee noudattaa hyvää tarkastustapaa. Se voi määrätä edunvalvojan täyttämään lainmukaiset velvoitteensa. Jos edunvalvoja ei täytä velvollisuuttaan, eli ei esimerkiksi laadi asianmukaista tiliä, holhousviranomainen voi käyttää pakkokeinoja. Edunvalvojan velvollisuuksia voidaan kuitenkin lieventää eräissä tilanteissa, joissa se on tarkoituksenmukaista. Edunvalvoja on myös velvollinen korvaamaan vahingon, jonka hän on tehtäväänsä hoitaessaan tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttanut päämiehelleen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Digi- ja väestötietovirasto valvoo edunvalvojien toimintaa sille toimitettavien asiakirjojen ja tilintarkastuksen perusteella
  • Edunvalvoja on velvollinen toimittamaan Digi- ja väestötietovirastolle päämiehensä omaisuusluettelon, hoitosuunnitelman mikäli omaisuutta on paljon, vuosittaisen vuositilin sekä päätöstilin edunvalvonnan päättyessä

Varoitukset

  • Alaikäisen edunvalvonnasta ei tarvitse toimittaa omaisuusluetteloa, vuositiliä tai päätöstiliä, jos alaikäisellä ei ole niin paljon omaisuutta, että sitä tulisi merkitä holhousasioiden rekisteriin (yli 20 000 euroa)
  • Edunvalvoja on päämiehelleen vahingonkorvausvelvollinen vahingosta, jonka on aiheuttanut tälle tahallaan tai huolimattomuudesta

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]