Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta lastensuojeluasiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lapsella voi olla lastensuojeluasiassa edunvalvojan tarve, jos esimerkiksi lapsen huoltajan arvioidaan olevan kyvytön valvomaan lapsen etua puolueettomasti. Edunvalvojaa on viran puolesta viranomaisen omasta aloitteestaan haettava lapselle laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Edunvalvontaa koskevan ilmoituksen tekoon on edellytysten täyttyessä velvollisuus ja se voidaan tehdä holhousviranomaiselle eli Digi- ja väestötietovirastolle. Edunvalvonnan määräämiseksi voidaan tehdä myös hakemus tuomioistuimelle.

Lapselle on määrättävä lastensuojeluasiassa edunvalvoja käyttämään huoltajan sijasta lapsen puhevaltaa silloin, kun voidaan perustellusta syystä olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua asiassa. Tällaisia tilanteita voisivat olla esimerkiksi lojaliteettiristiriita tai huoltajan mielenterveydenhäiriö, jonka vuoksi huoltaja ei puolueettomasti voi valvoa lapsen etua asiassa. Lisäksi edunvalvonnan määräämiseksi edellytetään, että edunvalvojan määrääminen on tarpeen asian selvittämiseksi tai muutoin lapsen edun turvaamiseksi. Keskeistä edunvalvonnan määräämiselle on siis lapsen edun toteutuminen eikä esimerkiksi se, miten edunvalvoja nauttii lapsen vanhempien luottamusta tai hyväksyntää.

Holhousviranomainen, sosiaalihuollosta vastaava toimielin tai huoltaja itse voi tehdä hakemuksen edunvalvojan määräämiseksi. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on huolehdittava, että lapselle haetaan edellytysten täyttyessä edunvalvojaa.  Edunvalvojan määrää holhousviranomainen, jos huoltaja ja sosiaalihuollosta vastaava toimielin hakevat sitä yhdessä. Muussa tapauksessa edunvalvojan lapselle määrää tuomioistuin, jos se katsoo sen aiheelliseksi. Jos lapselle määrätään edunvaloja lastensuojeluasiassa, edunvalvoja käyttää tällöin puhevaltaa huoltajan puolesta. Hän myös edustaa lasta lapsen iästä riippumatta hallintomenettelyssä ja oikeudenkäynnissä. Lisäksi edunvalvoja voi päättää lapsen puolesta muutoksenhakuoikeuden käyttämisestä. Edunvalvonnalla ei kuitenkaan voida ohittaa huoltajan oikeuksia asian asianosaisena, kuten hänen oikeuttaan tulla kuulluksi ja käyttää siten omaa puhevaltaansa.

Lapselle voidaan siis määrätä lastensuojeluasiassa edunvalvoja, jos se on tarpeen lapsen edun turvaamiseksi ja lapsen huoltajan ei voida perustellusta syystä olettaa valvovan lapsen etua puolueettomasti. On hyvä huomioida, että mikään yksittäinen tapahtuma, kuten lapsen huostaanotto, ei automaattisesti vaikuta lapsen huoltajan toimimiseen lapsen edunvalvojana esimerkiksi taloudellisissa asioissa. Vasta silloin, kun tämän arvioidaan perustellusta syystä olevan vastoin lapsen etua, voidaan lapselle määrätä erillinen edunvalvoja. Lapsen edunvalvonnasta aiheutuneista kuluista vastaa kunta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]