Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan toimivallan rajoitukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojalla on runsaasti valtaa päättää päämiehen asioista. Tätä valtaa kuitenkin rajoitetaan päämiehen persoonallisuuden ja edun suojaamiseksi.

Lain mukaan edunvalvoja ei saa päämiehen puolesta solmia avioliittoa tai päättää adoptiosta. Hän ei myöskään saa tunnustaa päämiehen isyyttä tai hyväksyä isyyden tunnustamista. Hän ei liioin voi tehdä tai peruuttaa testamenttia tämän puolesta. Jos edunvalvoja tekee jonkin tällaisen toimen päämiehen puolesta, se on mitätön. Korostetusti henkilökohtaisista asioista päättää ihminen itse; jos hän ei kykene siihen, kukaan ei voi päättää niistä hänen puolestaan.

Äskeinen luettelo ei ole tyhjentävä. Laissa näet säädetään, että edunvalvoja ei saa edustaa päämiestä myöskään muussa asiassa, joka on ”rinnastuvin tavoin” henkilökohtainen. Oikeusoppineet ovat esittäneet, että esimerkiksi avioeron hakeminen ja sukupuolenvaihdos ovat tällaisia asioita. Myös henkivakuutuksen edunsaajamääräystä on pidetty testamenttiin rinnastuvana toimena, jota edunvalvoja ei voi tehdä. Sen sijaan esimerkiksi aborttia voi hakea myös naisen laillinen edustaja, jos nainen ei voi itse esittää pyyntöä mielenterveyden häiriön vuoksi.

On myös sellaisia henkilökohtaisia asioita, jotka eivät ole korostetun henkilökohtaisia. Niihin kuuluu päämiehen huollosta päättäminen, esimerkiksi hoitopaikan valinta. Lähtökohtaisesti ne eivät kuulu edunvalvojalle. Mutta jos päämies ei itse ymmärrä asiaa, tuomioistuin voi määrätä, että edunvalvoja edustaa päämiestä myös näissä asioissa.

Kuitenkin erikseen säädetään, että edunvalvoja ei saa lahjoittaa päämiehensä omaisuutta. On näet vaikea nähdä, että lahjoitus olisi päämiehen edun mukainen. Mutta on myös tilanteita, joissa ikäihmiset tyypillisesti haluavat antaa lahjoja: näin on esimerkiksi, jos lapsenlapsi valmistuu tai täyttää vuosia. Myös jokseenkin heikkotajuinen vanhus voi ymmärtää sen. Siksi säädetään, että jos päämies tahtoo antaa tavanomaisen ja taloudelliselta merkitykseltään vähäisen lahjan, edunvalvojan tulee huolehtia asiasta.

Edunvalvojan on hoidettava päämiehensä omaisuutta niin, että omaisuus ja tuotto voidaan käyttää päämiehen hyödyksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan. Päämiehelle on jätettävä se omaisuus, jota hän tarvitsee henkilökohtaista käyttöään varten. Päämiehen vallintaan on jätettävä hänen tarpeisiinsa ja muihin olosuhteisiin nähden kohtuullisena pidettävä määrä käyttövaroja. Se, mikä on kohtuullinen määrä, arvioidaan tapauskohtaisesti kunkin päämiehen kohdalla. Muu päämiehen omaisuus tulee sijoittaa niin, että sen säilymisestä on riittävä varmuus ja että sille saadaan kohtuullinen tuotto.

Edunvalvojan toimivaltaa rajoittaa myös esteellisyys. Edunvalvoja on estynyt toimimaan päämiehensä puolesta, mikäli vallitsee esteellisyys, esimerkiksi eturistiriitatilanne. Tällaisissa tilanteissa voidaan määrätä edunvalvojan sijainen.

Edunvalvojan toimivaltaa rajoitetaan melko olennaisesti erilaisilla kielloilla. Päämiehen omaisuuden lahjoittaminen on kiellettyä, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. Korostetusti henkilökohtaisista asioista edunvalvoja ei voi koskaan päättää. Muista henkilökohtaisista asioista edunvalvoja voi päättää vain, jos tuomioistuin on niin määrännyt. Edunvalvojan valtaa rajoittavat myös luvanvaraisuudet ja esteellisyys, joista kerrotaan tarkemmin kahdessa edellisessä artikkelissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]