Minilex - Lakipuhelin

Vuositilin laatimisvelvollisuus edunvalvonnassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos edunvalvojan tehtäviin kuuluu päämiehen omaisuuden hoitaminen, edunvalvoja on tällöin velvollinen antamaan vuositilin. Holhousviranomaisena toimiva Digi- ja väestötietovirasto valvoo ennen kaikkea sitä, miten edunvalvoja hoitaa päämiehelle kuuluvaa omaisuutta. Vuositilillä tarkoitetaan tilikausittain (usein kalenterivuosi) tehtävää katsausta päämiehen varoista, veloista, tuloista ja menoista sekä edunvalvojan kulukorvauksista. Myös merkittävistä edustustehtävistä on tehtävä selkoa vuositilissä. Vuositilivelvollisuus ei kuitenkaan koske edunvalvontaa, jota ei ole merkittävä niin sanottuun holhousasioiden rekisteriin. Yleensä alaikäistä koskevaa edunvalvontatehtävää ei merkitä rekisteriin, jos alaikäisellä ei ole merkittävää omaisuutta. Muussa tapauksessa alaikäisen vanhemmat tai huoltaja ovat vuositilivelvollisia.

Vuositilivelvollisuus pitää sisällään edunvalvojan velvollisuuden pitää kirjaa päämiehen varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista eli tuloista ja menoista. Lisäksi tilikauden lopussa tulee laatia tilinpäätös, joka on yleisesitys tai tiivistelmä tilikaudesta. Vuositili on annettava holhousviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Määräaikaa voidaan tarvittaessa pidentää mikäli siihen on pätevä syy, kuten sairastuminen, tehtävän laajuus taikka muu vastaava syy.

Vuositilistä tulee ilmetä ainakin seuraavat seikat:

  • päämiehen varat ja velat tilikauden alussa
  • varat ja velat tilikauden lopussa
  • tilikauden aikana varoissa ja veloissa tapahtuneet muutokset
  • päämiehen puolesta tilikauden aikana tehdyt tärkeimmät oikeustoimet
  • muut vastaavat toimenpiteet, joihin edunvalvoja on tilikautena ryhtynyt omaisuutta hoitaessaan, sekä
  • omaisuus, jonka edunvalvoja on tilikauden aikana antanut päämiehen vallittavaksi.

Vuositiliä laadittaessa vaatimukset eivät ole vastaavalla tasolla kuin liiketoiminnassa. Kuitenkaan tarkempia ohjeita ja edellytyksiä vuositilin sisällölle ei ole mahdollista laatia, sillä edunvalvontatehtävät ja niiden laajuus vaihtelevat suuresti. Mikäli holhousviranomainen katsoo laaditun vuositilin epäselväksi tai puutteelliseksi, se on velvollinen puuttumaan asiaan. Keinon valinta riippuu puutteellisuuden laadusta ja vakavuudesta. Joskus puute ja epäselvyys hälvenevät pelkällä edunvalvojan antamalla lisäselvityksellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]