Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta ja omaisuuden myynti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojalla ei ole ilman holhousviranomaisen eli Digi- ja väestötietoviraston lupaa oikeutta päämiehensä puolesta

  • myydä kiinteää omaisuutta tai sellaista maanvuokra- tai muuta käyttöoikeutta rakennuksineen, joka voidaan maanomistajaa kuulematta siirtää kolmannelle, 
  • myydä asumisoikeutta taikka osakkeita tai osuuksia, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa tai muuta osaa rakennuksesta tai kiinteistöstä, eli asunto-osakkeita
  • eikä myydä tai myytäväksi hakkauttaa metsää, ottaa myytäväksi kiveä, soraa, hiekkaa, savea, turvetta tai multaa päämiehen maalta tai luovuttaa oikeutta sen ottamiseen, jollei se tapahdu holhousviranomaisen hyväksymän omaisuuden hoitosuunnitelman mukaisesti.

Holhousviranomainen voi myöntää myyntiluvan, jos se on päämiehen edun mukainen. Oikeustoimi, jonka edunvalvoja on tehnyt ilman tarvittavaa lupaa, ei sido päämiestä, ellei holhousviranomainen, jolta lupaa olisi pitänyt hakea, sitä jälkeenpäin edunvalvojan hakemuksesta hyväksy.

Irtaimistoa koskevat asiat ovat myös taloudellisia asioita, joten edunvalvojalla on niissä rinnakkainen puhevalta ja velvollisuus toimia, jos omaisuus ei ole jäänyt päämiehen vallintaan. Päämiehelle on jätettävä se omaisuus, jota hän tarvitsee henkilökohtaista käyttöään varten. Jos omaisuutta ei ole jätetty päämiehen vallintaan, edunvalvojan on säilytettävä omaisuus, jota päämies edunvalvonnan kestäessä tai myöhemmin tarvitsee asumista tai elinkeinon harjoittamista varten tai jolla muutoin on päämiehelle erityistä arvoa. Irtaimella voi olla vähäinen taloudellinen merkitys, mutta suuri tunnearvo päämiehelle. Muu omaisuus, jota ei ole käytettävä elatukseen tai muihin päämiehen tarpeisiin, on sijoitettava siten, että sen säilymisestä on riittävä varmuus ja että sille saadaan kohtuullinen tuotto. Edunvalvoja voi siis myydä irtainta omaisuutta ilman holhousviranomaisen lupaa, jos se on päämiehen edun mukaista. Päämiehen mielipidettä on tiedusteltava ennen myymistä ja päämiehen tahtoa on kunnioitettava niin pitkään kuin mahdollista. Päämiehen kanssa on sovittava, mitä tehdään sille omaisuudelle, jota hän ei tarvitse. Yleensä päämies ymmärtäessään asian merkityksen ja kyetessään siihen, vallitsee itse tavanomaista koti-irtaimistoaan. Edunvalvojan on syytä ottaa hoidettavakseen irtain omaisuus vain, kun se on päämiehen edut huomioon ottaen välttämätöntä, esimerkiksi, kun henkilö on joutunut pysyvään laitoshoitoon.

Myytäessä irtainta omaisuutta esimerkiksi asuntoa tyhjennettäessä on varmistuttava, ettei sivullisten käsiin joudu päämiehen henkilökohtaisia tietoja. Henkilökohtainen erityisomaisuus, kuten kirjeet ja valokuvat, on eroteltava ja harkittava niiden luovuttaminen omaisille tai hävittäminen tai säilyttäminen. Myyntitapa valitaan omaisuuden arvon mukaan ja myynnit on tarkasti dokumentoitava.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]