Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojan esteellisyys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvonnan keskeinen lähtökohta on päämiehen edun suojaaminen. Edunvalvojaa koskeva esteellisyyssäännös toteuttaa osaltaan tätä tarkoitusta.

Edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään luonnollisestikaan silloin, jos vastapuolena on edunvalvoja itse, hänen puolisonsa tai lapsensa. Myös jos vastapuolena on joku, jota edunvalvoja edustaa, ei edunvalvoja saa edustaa päämiestään. Tästä pääsäännöstä on kuitenkin poikkeus perinnönjaon tilanteessa: silloin, jos yksi edunvalvoja edustaa sisaruksia, perinnönjaossa edunvalvoja saa edustaa sisaruksia, jos näiden edut eivät perinnönjaossa ole ristiriidassa keskenään.

Jos edunvalvoja on muu kuin alaikäisen lapsen vanhempi, edunvalvojalle on säädetty vielä tiukemmat esteellisyysperusteet. Tällainen ns. ulkopuolinen edunvalvoja ei saa edustaa päämiestään edellisessä kappaleessa mainittujen perusteiden lisäksi myöskään, jos vastapuolena on edunvalvojan lapsen puoliso, edunvalvojan puolison lapsi tai tämän puoliso. Lisäksi jos päämiehen vastapuolena on edunvalvojan tai hänen puolisonsa lapsenlapsi, sisarus, vanhempi tai isovanhempi tai tällaisen henkilön puoliso, ei hänellä ole oikeutta edustaa päämiestään. Puolisolla viitataan avio- ja avopuolisoon. Myös edunvalvojan sisaruksen lapsi tai vanhemman sisarus luo edunvalvojalle esteellisyyden edustaa päämiestään.

Edellisessä kappaleessa kuvatut esteellisyysperusteet koskevat vain siis sellaista edunvalvojaa, joka ei ole alaikäisen lapsen vanhempi ja huoltaja. Lapsen vanhemman toimiessa lapsen edunvalvojana voi hän edustaa lastaan laajemmin kuin niin sanottu ulkopuolinen edunvalvoja. Lapsensa huoltajana oleva vanhempi voi siten edustaa alaikäistä lastaan esimerkiksi oikeustoimessa, jossa lapsen vastapuolena on vanhemman muu läheinen kuin tämän puoliso tai tämän toinen lapsi.

Edunvalvoja on esteellinen kuitenkin myös aina silloin, kun edunvalvojan ja hänen päämiehensä edut saattavat jostain muista kuin jo mainituista syistä joutua asiassa ristiriitaan. Kyse on tällöin yksittäistapauksellisesta harkinnasta, jossa tilanteeseen vaikuttavat kaikki seikat kokonaisuudessaan voivat johtaa siihen, ettei edunvalvoja voi edustaa päämiestään. Tämä siis koskee myös tilanteita, joissa päämiehen vastapuolena ei ole kukaan edellisissä kappaleissa mainittu henkilö.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]