Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvonta rikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Edunvalvojan syyllistyessä rikokseen hänen toimimistaan tietyissä tilanteissa edunvalvojana rajoitetaan. Vaikka edunvalvontaa valvotaan, ei rikoksilta ja väärinkäytöksiltä aina väistytä. Rikoksia tapahtuu etenkin yksityisessä edunvalvonnassa. Rikokset ovat keskeinen edunvalvonnan ongelma, vaikkakin edunvalvontaa pyritään valvomaan mahdollisuuksien mukaan. 

Jos edunvalvojaa eli tavallisesti vanhempaa tai hänen sukulaistaan epäillään huollettavaansa lapseen kohdistuneesta rikoksesta, ei kumpikaan vanhempi tai muu edunvalvoja voi toimia lapsen edustajana. Edunvalvojaksi toimitetaan tällöin sijainen. Viranomaiset pitävät huolen edunvalvojan hankkimisesta. Uuden toimitetun edunvalvojan määräys on voimassa sen rikosasian käsittelyn loppuun asti, jonka esitutkintaa varten määräys on annettu. Edunvalvojan määräämisestä aiheutuneet kulut sekä edunvalvojan palkkion maksusta vastaa valtio.

Lievemmissä rikostapauksissa tai virheellisessä toiminnassa holhousviranomainen voi antaa huomautuksen tai muuten ohjeistaa edunvalvojaa. Saamastaan huomautuksesta edunvalvojalla ei ole valitusoikeutta. Kehotusten tehottomuus voi toisaalta johtaa myös uhkasakkoon. Niin sanottuna viimesijaisena keinona taas pidetään edunvalvojan irtisanomista. 

Lain mukaan väärinkäytöstilanteet edunvalvonnassa tulee käsitellä viivytyksettä. Etenkin hallintolaissa on todettu, että mitä suurempi merkitys asian ratkaisulla valvottavan jokapäiväiseen elämään on, niin sitä nopeammin asia olisi saatava ratkaistuksi. 

Laiminlyönti vai rikos?

Päämiehen asioiden tilapäinen hoitamatta jättäminen voi johtua edunvalvojan virheestä tai huolimattomuudesta. Edunvalvonnassa tapahtunut rikos edellyttää tahallisuutta. Huolimattomuusvirheen ollessa kyseessä voi pelkkä huomautus asiasta riittää. Päämiehen tahallinen varojen kavaltaminen on jo rikosoikeudellisesti rangaistavaa ja myös muukin oikeudettoman hyödyn tavoittelu. 

Rikosoikeudellinen rangaistus salassapitovelvollisuuden rikkomisesta

Edunvalvoja, holhoustoimen edunvalvontapalvelun tuottajan palveluksessa oleva henkilö, luottamushenkilö ja holhoustoimen tehtävässä käytetty asiantuntija eivät ilman asianomaisen suostumusta saa ilmaista holhoustoimeen liittyvän tehtävän perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka yksityisen taloudellisen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi on pidettävä salassa. Rangaistus tuomitaan rikoslain mukaan. Salassa pidettävän asian ilmaisemista ei ole kuitenkaa estetty tietyille tahoille, kuten poliisiviranomaiselle rikoksen selvittämistä varten. 

Holhousviranomainen valvoo edunvalvontaa. Rikostapauksissa arvioidaan, mikä on päämiehen edun kannalta paras tapa toimia tilanteessa.  Holhousviranomaisella on mahdollisuus itse tehdä poliisille tutkintapyyntö, kun epäilty rikos kohdistuu holhousviranomaiseen. Edunvalvonnassa myös edunvalvonnan asiakirjan väärentäminen voi tulla rangaistavaksi. Esimerkiksi väärennettyjen tositteiden esittäminen holhousviranomaiselle täyttää rikoksen tunnusmerkit, jolloin tutkintapyyntö olisi aiheellinen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

  • Tilapäinen asioiden hoitamatta jättäminen voi olla virhe. Rikos edellyttää aina tahallisuutta. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]